Carrer de Barcelona - carrer de Sant Cristòfol Granollers

Vallès Oriental
Jardí de la casa d'Eustaqui Casals Margall (Carrer de Barcelona - Sant Cristòfol), 08400-GRANOLLERS
Nucli antic de Granollers

Coordenades:

41.60749
2.28704
440593
4606443
08096-290
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Romà
Regular
Jaciment tapat
Inexistent
PEPHA nou, Zona Arqueològica
IPAC-CA
Sense accés
Residencial
Privada
Ref. cad.: 15306DG4006E
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

En fer un clot per plantar un arbre al jardí de casa seva el Sr. E. Casals localitzà fragments de terrissa romana dins de les restes d'un petit forn ceràmic, que corresponia a la part inferior de la cambra de combustió, de forma ovoide, amb la boca del forn a la banda nord. Al seu interior van aparèixer nombrosos fragments de "tegula", ceràmica comuna romana, claus de ferro i un fragment de terra sigillata africana A (INVENTARI, 1997; VILA, 2001).

Proposta de protecció al nou PEPHA Zona Arqueològica

Jaciment documentat per J. Pardo l'any 1983 (INVENTARI, 1997).

A. A. M. G. (s.d.) Llistat del Pla d'Arqueologia Urbana de Granollers, Granollers, Àrea d'Arqueologia del Museu de Granollers.; INVENTARI (1997) Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. Carta Arqueològica. Vallès Oriental. Granollers, Barcelona, Generalitat de Catalunya, exemplar mecanografiat, actualització 1997.; PARDO, Jordi (1983) "Noves troballes arqueològiques romanesa Granollers", Informatiu Municipal, novembre - desembre; VILA BONAMUSA, Lluís (2001) ) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Patrimoni aqueològic. Granollers. Document administratiu.