Carrer de Torras i Bages I Granollers

Vallès Oriental
Carrer de Torras i Bages, 51-53, 08400-GRANOLLERS
A la zona d'eixampla de Granollers

Coordenades:

41.61057
2.28652
440552
4606786
08096-402
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Romà
Regular
Jaciment tapat
Inexistent
PEPHA nou, Zona Arqueològica
Sense accés
Residencial
Privada
Diversos
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Durant el procés de soterrament dels cables telefònics va aparèixer dues sepultures d'inhumació, a una profunditat de 0'75m. La primera es va localitzar entre les cases 51 i 53, corresponia a una sepultura d'inhumació en fossa simple. Hi fou documentat una gerreta ritual. Un metre més al sud-oest del carrer va aparèixer diverses restes d'ossos sense cap estructura. La tercera tomba estava davant el portal de la casa núm. 53. El tipus de tomba corresponia a una àmfora amb l'esquelet d'un infant. Segons J. Estrada l'àmfora corresponia al temps d'August. La gerreta va aparèixer protegida amb dues teules, fet pel qual J. Estrada va plantejar que compliria una funció ritual. Formarien part de la necròpolis septentrional d'època romana (M. Tenas, 1999: 42) (VILA, 2001).

Fotografia de Lluís Vila i Bonamusa. Proposta de protecció al nou PEPHA Zona Arqueològica.

Documentat per J. Estrada el dia 11 de febrer de 1964 (VILA, 2001).

ESTRADA, Josep;VILLARONGA, Leandre (1967): " La Lauro monetal y el hallazgo de Cànoves (Barcelona)", Separata de la revista "Ampurias" XXVIII. Barcelona: IPA. ESTRADA i GARRIGA, Josep (1993) : Granollers a l'antiguitat. Granollers; Tarafa, Editora de Publica-ciones, S.L. Revista Vallès. PARDO RODRÍGUEZ,J. (1989): " La romanització al Vallès", Rev. Estudis de Granollers i del Vallès Oriental 1. Aproximació al medi natural i a la història de Granollers. PARDO RODRÍGUEZ,J. (1993): "El nucli romà de Granollers. Breu resum de l'estat de la qüestió" Empúries, Revista de Prehistòria, Arqueologia i Etnologia, núm. 48-50,II. TENAS BUSQUETS, M. (1992): L'aplicació de mètodes d'excavació prehistòrica a un jaciment clàssic: la necròpolis romana de Can Trullàs. Treball d'investigació. Doctorat en Arqueologia Prehistòrica. UAB. TENAS BUSQUETS, M. (1999): El nucli romà de Granollers: l'aportació de les restes funeràries. IX Memorial Joan Camps, Associació Cultural de Granollers. VILA BONAMUSA, Lluís (2001) ) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Patrimoni aqueològic. Granollers. Document administratiu.