Carrer de les Travesseres Granollers

Vallès Oriental
Carrer de les Travesseres 10-29, 08400 - GRANOLLERS
Al nucli antic de Granollers

Coordenades:

41.60923
2.28713
440602
4606636
08096-379
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Romà
Regular
Jaciment tapat
Inexistent
PEPHA nou, Zona Arqueològica
Sense accés
Residencial
Privada
Diversos
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

L'any 1949 foren efectuades les obres de construcció de la claveguera motiu pel qual aparegueren 4 tombes d'inhumació, construïdes amb "tegulae" a doble vessant. Segons Estrada (1993:84): "Els obrers van trobar un medalló o placa de metall daurat... Més tard, ens van dir que portava una inscripció, la qual cosa sembla confirmar el fet que hauria pogut tractar-se d'una moneda." Es desconeix la possible relació d'aquest element amb les tombes. Les tombes aparegueren davant de la casa número 10 (Can Girona), núm. 18 (Can Cases), núm. 24 i de la núm. 29 (Can Tort) (VILA, 2001).

Segons M.Tenas (1999) correspondria a una part de la necròpolis romana existent a la zona nord de l'actual nucli urbà (VILA, 2001). Fotografia de Lluís Vila i Bonamusa. Proposta de protecció al nou PEPHA Zona Arqueològica.

L'any 1949 foren efectuades les obres de construcció de la claveguera motiu pel qual aparegueren 4 tombes d'inhumació, construïdes amb "tegulae" a doble vessant documentades per J.Estrada (VILA, 2001).

ESTRADA i GARRIGA, Josep (1993) : Granollers a l'antiguitat. Granollers; Tarafa, Editora de Publicaciones, S.L. Revista. TENAS BUSQUETS, M. (1999): El nucli romà de Granollers: l'aportació de les restes funeràries. IX Memorial Joan Camps, Associació Cultural de Granollers. VILA BONAMUSA, Lluís (2001) ) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Patrimoni aqueològic. Granollers. Document administratiu.