Carrer de Catalunya - carrer de la Muralla Granollers

Vallès Oriental
Carrer de Catalunya, cantonada carrer Muralla, 08400-GRANOLLERS
Al nucli antic de Granollers

Coordenades:

41.61005
2.28691
440584
4606728
08096-380
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Romà
Dolent
Jaciment tapat
Inexistent
PEPHA nou, Zona Arqueològica
Sense accés
Residencial
Privada
Diversos
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

En obrir una rasa per instal·lar la llum d'un taller va aparèixer una tomba de "tegulae" de doble vessant. Com que la rasa oberta era d'escassa profunditat, aproximadament un metre, la sepultura no va ser excavada i se'n desconeix l'existència de restes òssies. Barrejat amb la terra extreta hi va aparèixer restes de fragments ceràmics corresponents a gerretes que, segons J. Estrada (1993:88), estaven associades a "escombraries d'aquella època" . Segons M.Tenas (1999) correspondria a una part de la necròpolis romana existent a la zona nord de l'actual nucli urbà (VILA, 2001).

A.A.M.G. (s.d.) referència restes en les següents localitzacions 10. Catalunya, c/ 2-8; 11. Catalunya c/ 5-7 (cruïlla carrer Muralla); 12. Catalunya c/ 12-18 que tal vegada puguin pertànyer a aquest mateix jaciment. Al llarg del carrer es van trobant restes d'enterraments. S'obren fitxes separades al trobar-se així a (VILA, 2001). Fotografia de Lluís Vila i Bonamusa. Proposta de protecció al nou PEPHA Zona Arqueològica.

Documentat per J.Estrada el 13 de novembre de 1951 (VILA, 2001)

ESTRADA i GARRIGA, Josep (1993) : Granollers a l'antiguitat. Granollers; Tarafa, Editora de Publicaciones, S.L. Revista. PARDO RODRÍGUEZ,J. (1989): " La romanització al Vallès", Rev. Estudis de Granollers i del Vallès Oriental 1. Aproximació al medi natural i a la història de Granollers. PARDO RODRÍGUEZ,J. (1993): "El nucli romà de Granollers. Breu resum de l'estat de la qüestió" Empúries, Revista de Prehistòria, Arqueologia i Etnologia, núm. 48-50,II. TENAS BUSQUETS, M. (1999): El nucli romà de Granollers: l'aportació de les restes funeràries. IX Memorial Joan Camps, Associació Cultural de Granollers. VILA BONAMUSA, Lluís (2001) ) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Patrimoni aqueològic. Granollers. Document administratiu.