Inici carrer de Catalunya Granollers

Vallès Oriental
Carrer de Catalunya 2-8, 08400-GRANOLLERS
Al nucli antic de Granollers

Coordenades:

41.60926
2.28674
440569
4606640
08096-384
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Romà
Dolent
Jaciment tapat
Inexistent
PEPHA nou, Zona Arqueològica
Sense accés
Social
Privada
Diversos
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

L'excavació d'urgència portada a terme per D. Oliveres va permetre documentar una part de la tomba ja que la resta es trobava sota el paviment del carrer Catalunya. Era una tomba de teules, amb doble vessant i llit de tegulae. Estava orientada d'est a oest. No va trobar-se restes d'aixovar, si bé va recuperar-se les extremitats inferiors d'un individu que estava en posició de decúbit. Malgrat la inexistència de restes materials que permetessin establir una cronologia precisa David Oliveres la va datar a l'època tardo-romana, per paral·lelismes amb d'altres tombes de la zona (VILA, 2001).

A.A.M.G. (s.d.) referència restes en les següents localitzacions 10. Catalunya, c/ 2-8; 11. Catalunya c/ 5-7 (cruïlla carrer Muralla); 12. Catalunya c/ 12-18 que tal vegada puguin pertànyer a aquest mateix jaciment. Al llarg del carrer es van trobant restes d'enterraments. S'obren fitxes separades al trobar-se així a (VILA, 2001). Fotografia de Lluís Vila i Bonamusa. Proposta de protecció al nou PEPHA Zona Arqueològica.

Documentat per E. Ramon Valls (1994). Excavat per David Oliveres el 1994 (VILA, 2001).

OLIVERES, D. (1994) Memòria de la intervenció arqueològica realitzada al carrer Catalunya núm 8 Document mecanografiat, inèdit. TENAS BUSQUETS, M. (1999): El nucli romà de Granollers: l'aportació de les restes funeràries. IX Memorial Joan Camps, Associació Cultural de Granollers. VILA BONAMUSA, Lluís (2001) ) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Patrimoni aqueològic. Granollers. Document administratiu.