Carrer de Constància II Granollers

Vallès Oriental
Carrer de la Constància, 08400-GRANOLLERS
Al nucli antic de Granollers

Coordenades:

41.60898
2.28678
440572
4606609
08096-383
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Romà
Dolent
Jaciment tapat
Inexistent
PEPHA nou, Zona Arqueològica
Sense accés
Residencial
Privada
Diversos
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

En la descripció de J. Estrada (1993:84) s'esmenta la troballa de diversos fragments d'una gerreta romana, apareguda en fer un sot de dos metres de profunditat (VILA, 2001).

A l'Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya (INVENTARI, 1997) apareix amb la denominació de CARRER CONSTANÇA. A.A.M.G. (s.d.) referència restes en les següents localitzacions 12. Constància, c/, 18; 13. Constància, c/, 19 (davant de), que tal vegada puguin pertànyer a aquest mateix jaciment. Al carrer es van trobant restes diverses. S'obren fitxes separades al trobar-se així a (VILA, 2001). Fotografia de Lluís Vila i Bonamusa. Proposta de protecció al nou PEPHA Zona Arqueològica.

Documentat el 1949 (VILA, 2001).

A. A. M. G. (s.d.) Llistat del Pla d'Arqueologia Urbana de Granollers, Granollers, Àrea d'Arqueologia del Museu de Granollers.; BALBEY, Tomàs (1927): La importància del Vallès a l'època romana. Publicacions "La Gralla", Festa Major 1927, Granollers. ESTRADA I GARRIGA, Josep (1993) Granollers a l'antiguitat, Granollers, Tarafa, Editora de Publicacions, S.L.; LLOBET, Salvador (1935) "Granollers romà" Butlletí de l'Agrupació Excursionista de Granollers, Granollers.: LLOBET, Salvador (1951) Granollers, estudio geográfico e histórico, Granollers, Ed. Alpina.; INVENTARI (1997) Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. Carta Arqueològica. Vallès Oriental. Granollers, Barcelona, Generalitat de Catalunya, exemplar mecanografiat, actualització 1997.; VILA BONAMUSA, Lluís (2001) ) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Patrimoni aqueològic. Granollers. Document administratiu.