Carrer de Sant Jaume I Granollers

Vallès Oriental
Carrer de Sant Jaume, 28, 08400 - GRANOLLERS
Al nucli antic de Granollers

Coordenades:

41.60806
2.28563
440476
4606507
08096-378
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Romà
Regular
Jaciment tapat
Inexistent
PEPHA nou, Zona Arqueològica
Sense accés
Residencial
Privada
Diversos
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Les obres d'instal·lació d'una línia elèctrica, efectuada a la vorera oest del carrer, van ser el motiu de l'actuació de l'Àrea d'Arqueologia del Museu de Granollers que va poder documentar l'existència d'unes estructures termals, concretament una piscina revestida amb paviment hidràulic d' "opus signinum" i un àmbit escalfat amb el sistema d' "hipocaustum". Altres restes arqueològiques documentades corresponen a un nombre significatiu de ceràmiques: "terra sigillata clara A; comuna reduïda i alguns fragments d'àmfora, dels que probablement es podran definir les restes d'un tipus conegut com a 2/4 (J. Estrada, 1993: 109). La importància de les estructures aparegudes en aquest jaciment és que ampliaren el coneixement de la superfície ocupada pels banys de can Jaume. Les fases d'ocupació descrites per J. Estrada són: - Nivell d'argila anterior a la construcció de les termes. - Construcció dels banys, vers el canvi d'era. - Transformació de l'edifici. - Abandonament i cobriment de l'edifici. (VILA, 2001)

Fotografia de Lluís Vila i Bonamusa. Proposta de protecció al nou PEPHA Zona Arqueològica.

Documentat per J. Pardo el 1985 en motiu de les obres d'instal·lació d'una línia elèctrica al carrer Sant Jaume. Es desconeix més informació que la proporcionada ja que els resultats del seguiment arqueològic no han estat publicats (VILA, 2001).

ESTRADA i GARRIGA, Josep (1993) : Granollers a l'antiguitat. Granollers; Tarafa, Editora de Publicaciones, S.L. Revista. PARDO RODRÍGUEZ,J. (1989): " La romanització al Vallès", Rev. Estudis de Granollers i del Vallès Oriental 1. Aproximació al medi natural i a la història de Granollers. PARDO RODRÍGUEZ,J. (1993): "El nucli romà de Granollers. Breu resum de l'estat de la qüestió" Empúries, Revista de Prehistòria, Arqueologia i Etnologia, núm. 48-50,II. TENAS BUSQUETS, M. (1999): El nucli romà de Granollers: l'aportació de les restes funeràries. IX Memorial Joan Camps, Associació Cultural de Granollers. VILA BONAMUSA, Lluís (2001) ) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Patrimoni aqueològic. Granollers. Document administratiu.