Carrer de Sant Jaume II Granollers

Vallès Oriental
Carrer de Sant Jaume, prop de la cantonada amb el carrer Nou, 08400 - GRANOLLERS
Al nucli antic de Granollers

Coordenades:

41.60739
2.28581
440490
4606433
08096-377
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Romà
Medieval
Modern
Regular
Jaciment tapat
Inexistent
PEPHA nou, Zona Arqueològica
Sense accés
Residencial
Privada
Diversos
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

En motiu de la construcció d'un nou edifici amb soterrani els membres del Museu de Granollers van fer el seguiment ocular de les obres. Segons J. Estrada (1993: 108) va observar-se dos primers nivells amb restes diverses d'època contemporània, mentre que el tercer el descriu de la següent manera: ... "s'hi veu un garbuix impressionant -no per la quantitat sinó per la varietat i la profunditat a que es troba- de ceràmica romana - sigillata Clara i comuna -, vidre modern, fragments de càntir i plats, ferro, ceràmica vidrada i tot el que es pugui imaginar" (VILA, 2001).

Possiblement es tracta d'una zona ja alterada en algun moment del segle XX (VILA, 2001). Fotografia de Lluís Vila i Bonamusa. Proposta de protecció al nou PEPHA Zona Arqueològica.

Documentat per l'Àrea d'Arqueologia del Museu de Granollers, el 1985 (VILA, 2001).

ESTRADA i GARRIGA, Josep (1993) : Granollers a l'antiguitat. Granollers; Tarafa, Editora de Publicaciones, S.L. VILA BONAMUSA, Lluís (2001) ) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Patrimoni aqueològic. Granollers. Document administratiu.