Quadres Antiga Caserna Granollers

Vallès Oriental
Carrer de Sant Jaume -entre el pàrquing Vila Oberta i el Sindicat Agrícola-, 08400 - GRANOLLERS
Al nucli antic de Granollers

Coordenades:

41.60802
2.28567
440479
4606503
08096-376
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Romà
Regular
Jaciment tapat
Inexistent
PEPHA nou, Zona Arqueològica
Sense accés
Social
Pública
Ajuntament de Granollers, Plaça de la Porxada, 6, 08400-GRANOLLERS
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Fragment d' "opus testaceum" i d'estuc amb una franja pintada que mesurava 35 x 20 cm. Aquest parament va aparèixer formant part d'una paret de les quadres de l'antiga caserna (J. Estrada, 1993: 74). La seva procedència és desconeguda. A l'actualitat el lloc on havia les quadres està ocupat pel carrer, la protecció que es proposa fa referència a aquest espai (VILA, 2001).

Es troba al costat de les restes de l'Antiga Caserna. S'obren fitxes separades al trobar-se així a (VILA, 2001). Fotografia de Lluís Vila i Bonamusa. Proposta de protecció al nou PEPHA Zona Arqueològica.

Documentat per J. Estrada el 1946 (VILA, 2001).

ESTRADA i GARRIGA, Josep (1993) : Granollers a l'antiguitat. Granollers; Tarafa, Editora de Publicaciones, S.L. Revista. PARDO RODRÍGUEZ,J. (1993): "El nucli romà de Granollers. Breu resum de l'estat de la qüestió" Empúries, Revista de Prehistòria, Arqueologia i Etnologia, núm. 48-50,II. TENAS BUSQUETS, M. (1999): El nucli romà de Granollers: l'aportació de les restes funeràries. IX Memorial Joan Camps, Associació Cultural de Granollers. (inèdit). VILA BONAMUSA, Lluís (2001) ) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Patrimoni aqueològic. Granollers. Document administratiu.