Jardí de la Rectoria Granollers

Vallès Oriental
Entre la parròquia de Sant Esteve i el carrer Sant Jaume, 08400-GRANOLLERS
Al nucli antic de Granollers

Coordenades:

41.60808
2.28593
440501
4606509
08096-375
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Romà
Dolent
Els béns mobles recuperats durant l'excavació formen part del Fons del Museu de Granollers (VILA, 2001).
Inexistent
PEPHA nou, Zona Arqueològica
Fàcil
Altres
Privada
Arquebisbat de Barcelona C/ Bisbe, 5, 08002-BARCELONA
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

En el jardí de la rectoria J. Estrada hi va trobar un nombre important de restes ceràmiques entre les que destacava la terra sigil·lada sudgàl·lica (formes Dagendorff 24/25 i 35, bols Dragendorff 33 i 37) i alguns fragments de ceràmiques tardoromanes entre les que en destaca una vora de ceràmica gàl·lica tardana (possible forma Rigoir 6) datable entre els anys 350 - 400 ne. Entre les ceràmiques que formen el primer grup cal mencionar-ne un fragment informe amb sigillum que es pot atribuir a un taller de la Grauffesenque: CAS (TUS). (TENAS:1999:4). L'anàlisi dels materials ceràmics d'aquest jaciment ha permès alguns autors (COLL, ROIG: 1998; JÁRREGA, 1995) proposar la continuïtat del poblament d'època romana fins el segle VI (VILA, 2001)

Es troba al costat de les restes de l'Antiga Rectoria, s'obren fitxes separades al trobar-se així a (VILA, 2001). Fotografia de Lluís Vila i Bonamusa. Proposta de protecció al nou PEPHA Zona Arqueològica.

Documentat per J. Estrada el 1968

A. A. M. G. (s.d.) Llistat del Pla d'Arqueologia Urbana de Granollers, Granollers, Àrea d'Arqueologia del Museu de Granollers. COLL, Joan M.; ROIG, Jordi (1998): " L'antiguitat tardana al Vallès Oriental: algunes consideracions". Lauro, Revista del Museu de Granollers, 14. ESTRADA, Josep; VILLARONGA, Leandre (1967): "La Lauro monetal y el hallazgo de Cànoves (Barcelona)", Separata de la revista "Ampurias" XXVIII. Barcelona: IPA. ESTRADA GARRIGA, Josep (1969):" Vías y poblamiento romanos en el territorio del Àrea Metropolitana de Barcelona". Barcelona: Comisión de Urbanismo. ESTRADA i GARRIGA, Josep (1993) : Granollers a l'antiguitat. Granollers; Tarafa, Editora de Publicaciones, S.L. Revista. JÁRREGA DOMÍNGUEZ, R. (1995): " Aproximació a l'estudi de l'antiguitat tardana al Vallès Oriental" Limes, núm. 4-5, Cerdanyola del Vallès. PARDO RODRÍGUEZ,J. (1986): " La romanització al Vallès", Rev. Estudis de Granollers i del Vallès Oriental 1. Aproximació al medi natural i a la història de Granollers. PARDO RODRÍGUEZ,J. (1993): "El nucli romà de Granollers. Breu resum de l'estat de la qüestió" Empúries, Revista de Prehistòria, Arqueologia i Etnologia, núm. 48-50,II. TENAS BUSQUETS, M. (1999): El nucli romà de Granollers: l'aportació de les restes funeràries. IX Memorial Joan Camps, Associació Cultural de Granollers. (inèdit). VILA BONAMUSA, Lluís (2001) ) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Patrimoni aqueològic. Granollers. Document administratiu.