Plaça de l'Església Granollers

Vallès Oriental
Plaça de l'Església s/n, 08400-GRANOLLERS
Al nucli antic de Granollers

Coordenades:

41.60772
2.28626
440528
4606469
08096-370
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Romà
Medieval
Modern
Contemporani
Regular
Jaciment tapat
Inexistent
PEPHA nou, Zona Arqueològica
Sense accés
Social
Pública
Ajuntament de Granollers, Plaça de la Porxada, 6, 08400-GRANOLLERS
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Restes diverses de materials arqueològics que no aparegueren associats a cap tipus d'estructura. També s'hi van documentar restes pertanyents a l'antic cementiri d'època medieval i moderna. Entre el material moble recuperat per J. Estrada, en destaca un fragment de terra sigil·lada aretina, diversos fragments de terra sigil·lada africana, ceràmica comuna, dos fragments de vidre i un petit bloc de marbre amb motllures que, segons el mateix autor, podria correspondre a una petita ara (1993:96) (VILA, 2001).

Fotografia de Lluís Vila i Bonamusa. Proposta de protecció al nou PEPHA Zona Arqueològica

Documentat per J. Estrada el dia 27 de febrer de 1965.

ESTRADA i GARRIGA, Josep (1993) : Granollers a l'antiguitat. Granollers; Tarafa, Editora de Publica-ciones, S.L. Revista; PARDO RODRÍGUEZ,J. (1989): " La romanització al Vallès", Rev. Estudis de Granollers i del Vallès Oriental 1. Aproximació al medi natural i a la història de Granollers.; PARDO RODRÍGUEZ,J. (1993): "El nucli romà de Granollers. Breu resum de l'estat de la qüestió" Empúries, Revista de Prehistòria, Arqueologia i Etnologia, núm. 48-50,II.; TENAS BUSQUETS, M. (1999): El nucli romà de Granollers: l'aportació de les restes funeràries. IX Memorial Joan Camps, Associació Cultural de Granollers.; VILA BONAMUSA, Lluís (2001) ) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Patrimoni aqueològic. Granollers. Document administratiu.