Antiga Caserna Granollers

Vallès Oriental
Carrer de Sant Jaume -entre el pàrquing Vila Oberta i el Sindicat Agrícola-, 08400 - GRANOLLERS
Al nucli antic de Granollers

Coordenades:

41.6082
2.28567
440479
4606523
08096-371
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Romà
Regular
Jaciment tapat
Inexistent
PEPHA nou, Zona Arqueològica
Sense accés
Residencial
Pública
Ajuntament de Granollers, Plaça de la Porxada, 6, 08400-GRANOLLERS
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

En obrir una rasa per la instal·lació d'una claveguera al carrer de Sant Jaume, J. Estrada observà que tallava diverses estructures que presentaven una orientació perpendicular a la del carrer. Va identificar: una paret que des de l'antiga caserna (avui mercat de Sant Carles) es dirigia al núm. 18 del carrer; una conducció d'aigua que des de l'inici del pati de la caserna anava al núm. 28 (can Reverter); finalment va observar un mur "d'un metre i mig de gruix i d'un metre i mig d'alçada" que des del final del pati esmentat es dirigia al núm. 32 del carrer Sant Jaume (J. Estrada, 1993: 97) (VILA, 2001).

Fotografia de Lluís Vila i Bonamusa. Algunes informacions inclouen aquestes dades al jaciment del carrer Sant Jaume Aquest conjunt d'estructures es relacionen amb les aparegudes al Pàrquing Vila Oberta, can Reverter, carrer Sant Jaume i al Sindicat Agrícola i en algunes informacions s'inclouen en aquells. S'obren fitxes separades al trobar-se així a (VILA, 2001). Proposta de protecció al nou PEPHA Zona Arqueològica.

Documentat per J. Estrada el 19 de juliol de 1965 (VILA, 2001).

ESTRADA, Josep; VILLARONGA, Leandre (1967): "La Lauro monetal y el hallazgo de Cànoves (Barcelona)", Separata de la revista "Ampurias" XXVIII. Barcelona: IPA. ESTRADA GARRIGA, Josep (1969): Vías y poblamiento romanos en el territorio del Àrea Metropo-litana de Barcelona". Barcelona: Comisión de Urbanismo. ESTRADA GARRIGA, Josep (1986): "Prehistòria i Història Antiga de Granollers i els seus voltants" Estudis de Granollers i del Vallès Oriental, 1. Aproximació al medii natural i a la història de Granollers. ESTRADA i GARRIGA, Josep (1993) : Granollers a l'antiguitat. Granollers; Tarafa, Editora de Publica-ciones, S.L. Revista. PARDO, J. (1984): Les troballes romanes de Can Jaume. Museu de Granollers, Granollers. PARDO RODRÍGUEZ,J. (1989): " La romanització al Vallès", Rev. Estudis de Granollers i del Vallès Oriental 1. Aproximació al medi natural i a la història de Granollers. PARDO RODRÍGUEZ,J. (1993): "El nucli romà de Granollers. Breu resum de l'estat de la qüestió" Empúries, Revista de Prehistòria, Arqueologia i Etnologia, núm. 48-50,II. PÉREZ,P. I TENAS, M. (1991): "Darreres intervencions arqueològiques al Vallès Oriental". Lauro, Revista del Museu de Granollers, 2. TENAS BUSQUETS, M. (1999): El nucli romà de Granollers: l'aportació de les restes funeràries. IX Memorial Joan Camps, Associació Cultural de Granollers. VILA BONAMUSA, Lluís (2001) ) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Patrimoni aqueològic. Granollers. Document administratiu.