Antiga Rectoria Granollers

Vallès Oriental
Entre la parròquia de Sant Esteve i el carrer Sant Jaume, 08400-GRANOLLERS
Al nucli antic de Granollers

Coordenades:

41.60793
2.28591
440499
4606493
08096-369
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Romà
Regular
Jaciment tapat
Inexistent
PEPHA nou, Zona Arqueològica
Sense accés
Residencial
Privada
Arquebisbat de Barcelona C/ Bisbe, 5, 08002-BARCELONA
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

L'any 1958 va ser enderrocada l'antiga rectoria per a construir-ne l'actual. A uns dos metres de profunditat van aparèixer estructures de parets amb habitacions que conservaven paviments d'opus testaceum. Segons Estrada (1993:93) a les parets s'hi podia observar restes d'estuc de color blanc, sense decoració. Altres restes foren l'aparició de sis sitges i una conducció de teula plana que creuava transversalment el solar. En relació al conjunt de béns mobles associats a les estructures, Josep Estrada en destaca "una bona quantitat de ceràmica sigillata, llanties, fusaioles, vidres, claus, etc". També hi va aparèixer un gran nombre de restes d'àmfora, dòlium i teula. Del conjunt de restes arqueològiques J. Estrada en destaca l'aparició d'una base de columna de pedra calcària i d'estil toscà romà que mesura 31 cm d'alçada, 43 cm de diàmetre del fust i 59 cm de base. A partir de les característiques de la talla de la columna J. Estrada va considerar que la seva procedència havia de ser d'un taller local o regional (VILA, 2001).

L'any 1987, en unes obres efectuades al carrer de Santa Apol·lònia, va aparèixer una base de columna que presentava les mateixes característiques tipològiques que les descrites amb anterioritat (VILA, 2001). Fotografia de Lluís Vila i Bonamusa. Proposta de protecció al nou PEPHA Zona Arqueològica.

Documentat per J. Estrada el 1958 en motiu de les obres d'enderroc de l'antiga rectoria.(VILA, 2001).

ESTRADA I GARRIGA, Josep (1993) Granollers a l'antiguitat, Granollers, Tarafa, Editora de Publicacions, S.L.; VILA BONAMUSA, Lluís (2001) ) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Patrimoni aqueològic. Granollers. Document administratiu.