Can Reverter Granollers

Vallès Oriental
Carrer de Sant Jaume, 28, costat sud del Pàrquing Vila Oberta, 08400-GRANOLLERS
Al nucli antic de Granollers

Coordenades:

41.60814
2.28544
440460
4606516
08096-403
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Romà
Regular
Jaciment tapat
Inexistent
PEPHA nou, Zona Arqueològica
Sense accés
Residencial
Privada
Ref. cad.: 15314DG4006E
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

En motiu de la construcció d'una zona d'aparcament els membres de l'Àrea d'arqueologia del Museu de Granollers van documentar diverses estructures d'època romana. L'actuació portada a terme els va permetre identificar el què corresponia a les dependències d'una casa senyorial. Les restes documentades van ser diverses, en destaquen dues piscines d'aigua freda (frigidaria) i un nombre significatiu de restes mobles diverses: ceràmiques, pintura mural amb incrustacions, mosaics de paviments i parietals, etc (vegeu fitxa CAN JAUME). La piscina A hauria estat folrada amb plaques de marbre blanc, disposava d'una escala de quatre graons d'accés a l'interior, situada al sud. Per poder accedir a la piscina, calia passar a través d'una estança pavimentada amb "opus sectile". Aquesta estança no va poder ser excavada perquè es troba en el pati de can Reverter. Possible vil·la (VILA, 2001).

Fotografia de Lluís Vila i Bonamusa. Es manté separada la fitxa de la de CAN JAUME al trobar-se així a (VILA, 2001). La importància d'aquest jaciment queda clarament demostrada pel fet de tractar-se de l'únic a Catalunya on hi apareix decoració mural amb incrustació (VILA, 2001). Proposta de protecció al nou PEPHA Zona Arqueològica.

L'any 1981 els membres de l'Àrea d'Arqueologia del Museu de Granollers, sota la direcció de Josep Muntal i Pere Font, van dur a terme una actuació de salvament que va permetre identificar part de les estructures, les que es troben a can Reverter van restar per excavar. Documentat per Jordi Pardo a través d'un informe adreçat a l'Ajuntament de Granollers (Centre de Documentació de l'A.C. De Granollers). Informe de l'Àrea d'Arqueologia del Museu de Granollers. Exposició "Les troballes de can Jaume. Granollers 1981" Museu de Granollers (VILA, 2001).

ESTRADA i GARRIGA, Josep (1993) : Granollers a l'antiguitat. Granollers; Tarafa, Editora de Publicaciones, S.L. Revista. PARDO, J. (1984): "Les troballes romanes de Can Jaume". Museu de Granollers, Granollers. PARDO RODRÍGUEZ,J. (1989): " La romanització al Vallès", Rev. Estudis de Granollers i del Vallès Oriental 1. Aproximació al medi natural i a la història de Granollers. PARDO RODRÍGUEZ,J. (1993): "El nucli romà de Granollers. Breu resum de l'estat de la qüestió" Empúries, Revista de Prehistòria, Arqueologia i Etnologia, núm. 48-50,II. TENAS BUSQUETS, M. (1999): El nucli romà de Granollers: l'aportació de les restes funeràries. IX Memorial Joan Camps, Associació Cultural de Granollers. (inèdit). VILA BONAMUSA, Lluís (2001) ) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Patrimoni aqueològic. Granollers. Document administratiu.