Colònia de Can Bros Martorell

Baix Llobregat
C. Elies/ Plaça del Llobregat

Coordenades:

41.49758
1.92166
409995
4594557
08114-214
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
Popular
XIX
Regular
Alguns edificis es troben en mal estat.
Inexistent
IPA 18562
Fàcil
Residencial
Privada
Diversos propietaris
Dídac Pàmies Gual. SPAL

El conjunt està format pels habitatges, la casa del senyor (torre Elies), els edificis fabrils, el canal industrial de Can Bros, l'església de Sant Joan baptista i l'economat (Can Catarineu Ferran).

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa A2 05 BPU-03.CA del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

La situació del terrenys que ocupa la Colònia de Can Bros, a la ribera del riu Llobregat, eren propicis per la implantació d'un nucli industrial. Tenim constància escrita que al 1666 Jaume Bros va comprar els terrenys anomenats ja des de l'edat mitjana: la ciutadilla. En aquest terrenys hi s'hi va construir la Masia de Can Bros (avui desapareguda). La colònia va prendre el nom del propietari d'aquest terrenys. Al 1816 l'intendent general de Catalunya va concedir Salvador Roca i Sunyol el permís per construir un Molí fariner, una molina per tallar fusta i un molí per fabricar paper d'estrassa, en els terrenys heretats de la seva dona Vicenta Bros. L'any 1817 un comerciant barceloní, Miquel Elias, rebia el permís per fer-hi una farga de coure, una fàbrica de filats, un molí fariner i un de paperer.
Al 1850 funcionaven dues fàbriques i la colònia d'habitants vinculada a l'activitat fabril presentava un cens de 700 habitants. Les cases dels obrers, petites i mal ventilades, es situaven als carrers Sant Miquel, Sant Ramon, l'avinguda Fontdevila i Torres, Elias i el carrer de Santa Paula. Al 1889 el cens de la colònia havia disminuït fins als 300 habitants. Al 1897 s'hi va construir l'església neogòtica de Sant Joan Baptista, d'una sola nau, projectada per l'arquitecte Joaquim Bassegoda i costejada per la viuda del fabricant Ramon Catarineu. Al 1921 la família Catarineu van vendre el seu complex fabril a Fondevila i Prats. Al 1947, l'única fàbrica que quedava en funcionament era la de Fontdevila i Torres, S.A. i Can Bros tenia llavors una colònia de 336 habitants; la fabrica va tancar portes l'any 1967 i amb ella el futur de la colònia.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.