Carrer de Dalt Martorell

Baix Llobregat
C. de Dalt

Coordenades:

41.47413
1.9349
411068
4591940
08114-213
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Modern
Contemporani
Popular
XVIII-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Diversos propietaris
Dídac Pàmies Gual. SPAL

És un carrer que es caracteritza pel tipus d'edificis que el configura de finca estreta i bàsicament de planta baixa i planta pis (cases de cos). Trobem també algun exemple de façana amb esgrafiats. Destaquen els edificis amb el números 12, 17, 25, 30 i 37.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa A2 04 BPU-02.CA del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

El nom del carrer fa referència a la seva situació a la part alta del carrer Nou; les seves cases més antigues, conservades, daten dels segles XVIII i XIX.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.