Carrer dels Caputxins Martorell

Baix Llobregat
C. dels Caputxins

Coordenades:

41.47353
1.93137
410772
4591877
08114-212
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Modern
Contemporani
Popular
XVIII-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Diversos propietaris
Dídac Pàmies Gual. SPAL

És un carrer de cases en finques estretes de poca alçària on destaquen els edificis amb esgrafiats de Jaume Amat, que són un element decoratiu de molts edificis que defineixen una part molt important del paisatge urbà de Martorell. Destaquen els edificis dels números 5, 13 i 19.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa A2 03 BPU-02.CA del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

El nom del carrer li ve donat perquè van ser els caputxins el que el varen edificar per albergar les cases dels servidors del convent; es tracta d'edificacions dels segle XVIII uniformes i modestes que s'han anat modernitzant. Carrer paral·lel amb el mur que tancava l'antic terreny dels caputxins anomenat el Clos dels Frares i que al 1928 varen ser ocupats per la Societat Recreativa El Progrés. A la cruïlla amb l'avinguda Vicençs Ros una creu monàstica restaurada recorda la jurisdicció de l'antic convent dels caputxins.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.