Fàbrica Fontdevila i Torres Martorell

Baix Llobregat
C. Fontdevila Prat, s/n

Coordenades:

41.49741
1.92203
410025
4594538
08114-126
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
Popular
XIX
Dolent
Es troba en estat de deteriorament per trobar-se sense ús.
Legal
BCIL. PGOU Martorell.Text Refós 1991
IPA 18564
Fàcil
Sense ús
Privada
0145101DF1904N0001PE / 0046401DF1904N0001SE
Dídac Pàmies Gual. SPAL

Conjunt d'edificacions de mitjans del segle passat. Són naus de quatre plantes amb finestrals i les instal·lacions corresponents per l'aprofitament de l'aigua del Llobregat. Són construïdes amb maó i coberta ceràmica a dues aigües. També forma part del conjunt la xemeneia de maó de planta hexagonal.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa A1 15 BCIL-01.EA del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

Miquel Elies és l'impulsor de l'activitat productiva de Can Bros quan l'any 1817 obté els permisos per construir un molí fariner, una fàbrica de draps i un molí paperer; fins l'any de la seva mort al 1841. L'activitat principal era la producció relacionada amb el paper. L'hereva Rosa Serra i Fontanelles va morir poc després i les propietats van passar a mans del seu Oncle Josep Elies l'any 1843. L'any 1852, Josep Elies i el seu fill Jaume Elies van arrendar les propietats a Jaume Vallés i Ramón Castells, fabricant d'igualada pel que la fabrica es coneix pel nom de "la igualadina"; moment en que comença l'activitat industrial i Can Bros es converteix en una colònia fabril.
Al 1860 Miquel Catarineu adquireix la major part dels edificis industrials i equipaments de la Colònia de Can Bros. L'any 1912 totes les pertinences de la vídua de Miquel Catarineu van passar a mans de l'empresa Fontdevila i Torres, S.A. amb seu a Mataró; la seu encara l'edifici de Mataró encara on també tenia una fàbrica tèxtil que encara es conserva l'edifici al carrer Goya núm. 2.
Al 1946 la fàbrica de filats Fontdevila i Torres era l'única que quedava en funcionament a la colònia de Can Bros, que en aquell moment presentava un cens de 336 habitants entre treballadors de la fàbrica, del camp o ferroviaris.
La fàbrica de filats va tancar l'any 1967 i els habitants que quedaven varen anar deixant les cases i la colònia va entrar en decadència. La fàbrica i seu de l'empresa a Mataró va tancar pocs anys després.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.