Santa Maria de Martorell Martorell

Baix Llobregat
Plaça de l'Església, 2

Coordenades:

41.47456
1.92781
410476
4591995
08114-127
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval
Gòtic
Renaixement
Contemporani
XV-XX
Bo
Legal
BCIL. PGOU Martorell.Text Refós 1991
IPA 18545
Fàcil
Religiós
Privada
Bisbat de Sant Feliu de Llobregat. Carrer d'Armenteres, 35. 08980 Sant Feliu de Llobregat
Dídac Pàmies Gual. SPAL

L'edifici actual és construït amb pedra i maó, aprofitant part de les estructures de l'església anterior però sense respectar la construcció original. L'església actual té una entrada frontal i una de lateral; el seu interior és de tres naus, separades per columnes de maó. Solsament té capelles laterals al cantó nord.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa A1 16 BCIL-02.EA del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

La primitiva església apareix documentada al segle XI, en el foli 89r del Cartulari de Sant Cugat del Vallés on s'esmenta una antiga església prope forum martorelium. Cronologia que es veu reforçada per dos enterraments localitzats en l' excavació arqueològica que es van fer a la plaça de l'església l'any 1986.
Al segle XVI es va construir la nova església en un emplaçament proper de l'antiga; la nova església presentava una espaiosa nau central, absis poligonal, un campanar i una façana d'estil renaixentista feta d'una pedra groguenca que contrastava amb la pedra pròpia de la zona de color vermell amb què estava feta la resta de l'església; la porta d'entrada quedava emmarcada per un frontó triangular sustentat per dues columnes corínties; a l'interior del frontó: l'escut de Martorell i representacions de la verge i Sant Pere. Al 1936 l'església va ser cremada i es perderen els retaules barrocs del segle XVIII realitzats per Agustí Pujol així com l'orgue obra de Francesc Espill. Fruit de l'incendi es va haver d'enderrocar part de l'església i només es conservaren els murs laterals que donaven a l'església i la façana principal.
Al 1941 es van començar les obres de reconstrucció projectada per Josep Francesc Folguera i Josep Ros i Ros. L'any 1992, coincidint amb els 400 anys de l'església es va tornar a aixecar un campanar i poc més tard es restituir la façana renaixentista que havia estat desmuntada en la reconstrucció dels anys 40 del segle XX.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.