Torre Elies Martorell

Baix Llobregat
Colònia Can Bros. C. Elies, 6

Coordenades:

41.49809
1.92138
409972
4594614
08114-123
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Eclecticisme
XIX
Bo
Legal
BCIL. PGOU Martorell.Text Refós 1991
IPA 18566
Fàcil
Residencial
Privada
0046113DF1904N0001SE
Dídac Pàmies Gual. SPAL

Edifici construït amb maó, amb planta baixa i dos pisos. La façana de la planta baixa està tractada com el basament de la casa a la manera clàssica. La part central de la façana, al primer pis, és ocupada per una galeria coberta. Al pis superior, de menor alçada, hi ha petites finestres quadrades emmarcades amb maó vist. La coberta és teula ceràmica a quatre aigües.
Al costat de la casa hi ha la capella de la Puríssima, delimitada per una tanca de maó amb una reixa. La capella és una petita estança amb la façana rematada per un frontó triangular. A la coberta hi ha el cos del rellotge amb dues campanes i penell. La casa té un jardí al davant on hi ha tres grans pins.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa A1 12 BCIL-02.EA del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

L'empresari Miquel Elies es va fer fa construir, l'any 1827, una torre senyorial d'estil neoclàssic dins la colònia de Can Bros. La torre té annexionada una capella, consagrada l'any 1832, dedicada a la Immaculada Concepció; al 1841 va morir Miquel Elies que va ser enterrat sota l'altar de dita capella. Al 1838 la torre va albergar temporalment la rectoria de Martorell per protegir-se de les nombroses incursions carlines.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.