Jaciment del Serrat dels Lladres
Puig-reig

  Berguedà
  Serrat de l'Oca
  Emplaçament
  Ctra. BV-4131 al km 10 pista asfaltada direcció Fonollet, prop del Roseret camí a S-E 1,5 km aprox.

  Coordenades:

  41.98173
  1.85156
  404861
  4648386
  Número de fitxa
  08175 - 325
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Jaciment arqueològic
  Ibèric
  Segle
  VII-V a.C.
  Estat de conservació
  Regular
  Protecció
  Legal
  BIPCC 11
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  CC.AA. 6477
  Accés
  Difícil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  Ref. Cad.:08174A010000270000HK
  Autoria de la fitxa
  Rosa Serra Rotés i Jordi Piñero

  Possible poblat ibèric situat al vessant meridional del turó anomenat popularment Serrat dels Lladres. Es tracta d'un promontori d'aspecte peninsular orientat a migdia i situat al sud-est de l'ermita del Roseret. En aquest indret s'hi practicà un sondeig; concretament, al peu del cim, en una plataforma rocosa orientada a migdia, coincidint amb l'angle format per dues parets que s'observaven en superfície. L'excavació va posar al descobert una estructura rectangular de 6,5 per 4 metres, orientada en sentit est-oest i adossada a un conjunt habitacional més ampli. Els murs, d'una sols filada, tenen un gruix variable entre 60 i 40 cm i estan fets amb pedra lligada amb fang. Exteriorment, presenten pedres planes en posició vertical. A l'interior de la cambra tan sols aparegué terrissa oxidada ibèrica i feta a mà, les qual no permeten concretar amb gaire precisió la cronologia, que es podria situar en un moment antic dins l'etapa ibèrica.

  En aquest lloc existeix la tradició popular que hi havia les restes d'una població anomenada Tiró, la qual havia tingut fins a 400 cases. Tal vegada podria identificar-se amb les restes existents al serrat dels Lladres. El jaciment fou descobert per M. Vilarrassa, membre del Centre Excursionista de Puig-reig, en observar l'existència de terrissa ibèrica i escòria de ferro a la part meridional del serrat. L'any 1987, en el decurs de la campanya de prospeccions arqueològiques efectuades a la serra de la Senyera, es va portar a terme un sondeig en aquest jaciment.

  AADD. (2011). Pla d'ordenació urbanística municipal. Catàleg del patrimoni arquitectònic, històric i artístic. Ajuntament de Puig-reig. Fitxa e.6