Jaciment del Serrat dels Lladres Puig-reig

Berguedà
Serrat de l'Oca
Ctra. BV-4131 al km 10 pista asfaltada direcció Fonollet, prop del Roseret camí a S-E 1,5 km aprox.

Coordenades:

41.98173
1.85156
404861
4648386
08175-325
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Ibèric
VII-V a.C.
Regular
Legal
BIPCC 11
CC.AA. 6477
Difícil
Sense ús
Privada
Ref. Cad.:08174A010000270000HK
Rosa Serra Rotés i Jordi Piñero

Possible poblat ibèric situat al vessant meridional del turó anomenat popularment Serrat dels Lladres. Es tracta d'un promontori d'aspecte peninsular orientat a migdia i situat al sud-est de l'ermita del Roseret. En aquest indret s'hi practicà un sondeig; concretament, al peu del cim, en una plataforma rocosa orientada a migdia, coincidint amb l'angle format per dues parets que s'observaven en superfície. L'excavació va posar al descobert una estructura rectangular de 6,5 per 4 metres, orientada en sentit est-oest i adossada a un conjunt habitacional més ampli. Els murs, d'una sols filada, tenen un gruix variable entre 60 i 40 cm i estan fets amb pedra lligada amb fang. Exteriorment, presenten pedres planes en posició vertical. A l'interior de la cambra tan sols aparegué terrissa oxidada ibèrica i feta a mà, les qual no permeten concretar amb gaire precisió la cronologia, que es podria situar en un moment antic dins l'etapa ibèrica.

En aquest lloc existeix la tradició popular que hi havia les restes d'una població anomenada Tiró, la qual havia tingut fins a 400 cases. Tal vegada podria identificar-se amb les restes existents al serrat dels Lladres. El jaciment fou descobert per M. Vilarrassa, membre del Centre Excursionista de Puig-reig, en observar l'existència de terrissa ibèrica i escòria de ferro a la part meridional del serrat. L'any 1987, en el decurs de la campanya de prospeccions arqueològiques efectuades a la serra de la Senyera, es va portar a terme un sondeig en aquest jaciment.

AADD. (2011). Pla d'ordenació urbanística municipal. Catàleg del patrimoni arquitectònic, històric i artístic. Ajuntament de Puig-reig. Fitxa e.6