Jaciment de la Font de Periques
Puig-reig

  Berguedà
  Periques
  Emplaçament
  Carretera de l'Eix del Llobregat (C-16) entre el km 82 i 83.

  Coordenades:

  41.97546
  1.88823
  407890
  4647649
  Número de fitxa
  08175 - 327
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Jaciment arqueològic
  Edats dels Metalls
  Ibèric
  Segle
  BF/ib
  Estat de conservació
  Dolent
  Pràcticament destruït pel pas de la carretera
  Protecció
  Legal
  BIPCC 08
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  sí: CC.AA. 6475
  Accés
  Fàcil
  Sense ús
  Titularitat
  Pública
  Ref. Cad.:08174A001000420000HO
  Autoria de la fitxa
  Rosa Serra Rotés i Jordi Piñero

  Jaciment indeterminat, consistent en troballes superficials, que podria correspondre a un període entre el Bronze Final i l'època ibèrica. En un punt del turó aterrassat, i actualment seccionat per la variant de Puig-reig, situat al sud-est del mas Periques, es troben feixes de conreu antigues on es recull superficialment terrissa feta a mà de característiques prehistòriques. Entre els materials recuperats destaquen un fragment amb decoració impresa cardial, un fragment de vora visellada, esclats de sílex i alguns fragments de ceràmica feta a torn de dubtosa factura ibèrica.

  L'any 2000 es va dur a terme una prospecció i intervenció d'urgència amb motiu de l'Estudi de l'Impacte sobre el Patrimoni Històrico-Cultural del "Projecte de Nova carretera variant de la carretera C-1411, Eix del Llobregat, d'Abrera a Bellver de Cerdanya". La direcció va anar a càrrec de Xavier Maese Fidalgo, de l'empresa Códex. L'any 2004 s'hi va portar a terme una intervenció preventiva, a càrrec de Francesc Busquets Costa, de l'empresa Àtics.

  AADD. (2011). Pla d'ordenació urbanística municipal. Catàleg del patrimoni arquitectònic, històric i artístic. Ajuntament de Puig-reig. Fitxa e.3