Jaciment de la Font de Periques Puig-reig

Berguedà
Periques
Carretera de l'Eix del Llobregat (C-16) entre el km 82 i 83.

Coordenades:

41.97546
1.88823
407890
4647649
08175-327
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Edats dels Metalls
Ibèric
BF/ib
Dolent
Pràcticament destruït pel pas de la carretera
Legal
BIPCC 08
sí: CC.AA. 6475
Fàcil
Sense ús
Pública
Ref. Cad.:08174A001000420000HO
Rosa Serra Rotés i Jordi Piñero

Jaciment indeterminat, consistent en troballes superficials, que podria correspondre a un període entre el Bronze Final i l'època ibèrica. En un punt del turó aterrassat, i actualment seccionat per la variant de Puig-reig, situat al sud-est del mas Periques, es troben feixes de conreu antigues on es recull superficialment terrissa feta a mà de característiques prehistòriques. Entre els materials recuperats destaquen un fragment amb decoració impresa cardial, un fragment de vora visellada, esclats de sílex i alguns fragments de ceràmica feta a torn de dubtosa factura ibèrica.

L'any 2000 es va dur a terme una prospecció i intervenció d'urgència amb motiu de l'Estudi de l'Impacte sobre el Patrimoni Històrico-Cultural del "Projecte de Nova carretera variant de la carretera C-1411, Eix del Llobregat, d'Abrera a Bellver de Cerdanya". La direcció va anar a càrrec de Xavier Maese Fidalgo, de l'empresa Códex. L'any 2004 s'hi va portar a terme una intervenció preventiva, a càrrec de Francesc Busquets Costa, de l'empresa Àtics.

AADD. (2011). Pla d'ordenació urbanística municipal. Catàleg del patrimoni arquitectònic, històric i artístic. Ajuntament de Puig-reig. Fitxa e.3