Zona d'expectativa arqueològica 5. Sant Joan Degollat Puig-reig

Berguedà
Sant Joan Degollat
Al km 85 de la ctra. C-16z camí en direcció oest fins la Casa Gran i continuar per camí direcció S-W

Coordenades:

41.99629
1.87538
406856
4649976
08175-329
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Medieval
VI-XV
Regular
Legal
BIPCC 17
si, CC.AA. 15085
Difícil
Sense ús
Privada
Ref. Cad.:08174A012000280000HA
Rosa Serra Rotés i Jordi Piñero

Zona al voltant de l'ermita de Sant Joan Degollat on podria estar emplaçat l'antic cementiri de l'església, tot i que en la prospecció arqueològica realitzada en aquest indret amb motiu de l'estudi d'impacte ambiental de la construcció de la carretera de l'Eix del Llobregat (C-16) no es va documentar cap resta arqueològica en superfície. Tanmateix, és possible que en el subsòl es conservi la necròpolis, dins la zona sagrada on solien estar ubicades en època medieval.

No es coneix cap notícia documental sobre l'església de Sant Joan Degollat però, per la seva tipologia constructiva, de tradició romànica però molt gotitzant, sembla que es tracta d'una obra molt tardana, dels segles XIII o XIV.
L'any 2004 es va dur a terme una prospecció arqueològica en el marc de l'Estudi d'Impacte Ambiental de la Nova Carretera Eix de Llobregat C-16. En la prospecció, a banda de constatar la presència de jaciments ja coneguts, es documentaren vuit zones d'expectativa arqueològica, les quals s'individualitzen en les corresponents fitxes d'inventari de patrimoni arqueològic, entre les quals la que correspon a aquest jaciment.

SERRA, Rosa (1982). Aproximació a la historia de Puig-reig, Manresa
AADD. (2011). Pla d'ordenació urbanística municipal. Catàleg del patrimoni arquitectònic, històric i artístic. Ajuntament de Puig-reig. Fitxa e.12
SERRA, Rosa; VILADÉS, Ramon (1985). “Sant Joan Degollat”, Catalunya Romànica, vol. XII “El Berguedà”. Fundació Enciclopèdia Catalana, Barcelona, p. 389-390