Jaciment del Coll de la Senyera Puig-reig

Berguedà
Coll de la Senyera
Al km 58 de la C-1411a carretera de Viver, trencall a cal Feliu i seguir camí carener direcció N-W

Coordenades:

41.9764
1.86441
405918
4647780
08175-312
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Romà
I-V
Dolent
jaciment conservat molt parcialment
Legal
BIPCC 18
CC.AA. 6473
Difícil
Sense ús
Privada
Ref. Cad.:08174A010000470000HY
Rosa Serra Rotés i Jordi Piñero

Possible vil·la romana de la qual se n'han detectat uns vestigis molt escassos. En aquest lloc, situat al nord del serrat de l'Oca, en un coll entre aquest i el turó següent per on passa el camí carener del Serrat de la Senyera, Martí Vilarrasa, de Puig-reig, hi va recollir un fragment de ceràmica sigil·lada. L'any 1991, durant la visita a aquest lloc amb motiu de la realització de la Carta Arqueològica, tan sols es pogué constatar la presència d'uns pocs fragments de "tegula" romana.

L'any 2000 s'hi va realitzar una prospecció i una intervenció d'urgència amb motiu de l'Estudi de l'Impacte sobre el Patrimoni Històrico-Cultural del "Projecte de Nova carretera variant de la carretera C-1411, Eix del Llobregat, d'Abrera a Bellver de Cerdanya". La direcció va anar a càrrec de Xavier Maese Fidalgo, de l'empresa Códex.

AADD. (2011). Pla d'ordenació urbanística municipal. Catàleg del patrimoni arquitectònic, històric i artístic. Ajuntament de Puig-reig. Fitxa e.13