Jaciment de Cal Griva
Puig-reig

  Berguedà
  Serrat de la Senyera
  Emplaçament
  Al km 58 de la C-1411a carretera de Viver, trencall a cal Feliu i seguir pel camí direcció N-W

  Coordenades:

  41.97818
  1.85785
  405377
  4647984
  Número de fitxa
  08175 - 308
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Jaciment arqueològic
  Ibèric
  Medieval
  Estat de conservació
  Regular
  Jaciment parcialment conservat
  Protecció
  Inexistent
  BIPCC 20
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  CC.AA. 6481
  Accés
  Fàcil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  Ref. Cad.:08174A010000500000HY
  Autoria de la fitxa
  Rosa Serra Rotés i Jordi Piñero

  Jaciment medieval que consisteix en un lloc d'habitació amb estructures conservades. Està situat a la banda sud d'un serrat que es troba sobre el mas Griva de Puig-reig, i va ser descobert l'any 1990 durant la campanya de prospeccions al serrat de la Senyera. En aquest lloc, on es realitzà un sondeig, es va poder identificar un angle format per dos murs de pedra lligada en sec d'uns 50 cm d'alçada i 40 cm de gruix. A l'interior de l'angle aparegué ceràmica grisa medieval. El sediment estava format exclusivament per enderrocs que havien caigut sobre el pis de l'habitacle format per la roca natural. A l'entorn es recull superficialment ceràmica ibèrica que no es considera relacionada amb aquesta estructura medieval.

  L'any 2000 s'hi va realitzar una prospecció i intervenció arqueològica d'urgència amb motiu de l'estudi de l'Impacte sobre el Patrimoni Històrico-Cultural del "Projecte de Nova carretera variant de la carretera C-1411, Eix del Llobregat, d'Abrera a Bellver de Cerdanya", sota la direcció de Xavier Maese Fidalgo, de l'empresa Códex.

  AADD. (2011). Pla d'ordenació urbanística municipal. Catàleg del patrimoni arquitectònic, històric i artístic. Ajuntament de Puig-reig. Fitxa e.15