Jaciment de Cal Griva Puig-reig

Berguedà
Serrat de la Senyera
Al km 58 de la C-1411a carretera de Viver, trencall a cal Feliu i seguir pel camí direcció N-W

Coordenades:

41.97818
1.85785
405377
4647984
08175-308
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Ibèric
Medieval
Regular
Jaciment parcialment conservat
Inexistent
BIPCC 20
CC.AA. 6481
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. Cad.:08174A010000500000HY
Rosa Serra Rotés i Jordi Piñero

Jaciment medieval que consisteix en un lloc d'habitació amb estructures conservades. Està situat a la banda sud d'un serrat que es troba sobre el mas Griva de Puig-reig, i va ser descobert l'any 1990 durant la campanya de prospeccions al serrat de la Senyera. En aquest lloc, on es realitzà un sondeig, es va poder identificar un angle format per dos murs de pedra lligada en sec d'uns 50 cm d'alçada i 40 cm de gruix. A l'interior de l'angle aparegué ceràmica grisa medieval. El sediment estava format exclusivament per enderrocs que havien caigut sobre el pis de l'habitacle format per la roca natural. A l'entorn es recull superficialment ceràmica ibèrica que no es considera relacionada amb aquesta estructura medieval.

L'any 2000 s'hi va realitzar una prospecció i intervenció arqueològica d'urgència amb motiu de l'estudi de l'Impacte sobre el Patrimoni Històrico-Cultural del "Projecte de Nova carretera variant de la carretera C-1411, Eix del Llobregat, d'Abrera a Bellver de Cerdanya", sota la direcció de Xavier Maese Fidalgo, de l'empresa Códex.

AADD. (2011). Pla d'ordenació urbanística municipal. Catàleg del patrimoni arquitectònic, històric i artístic. Ajuntament de Puig-reig. Fitxa e.15