Jaciment del Serrat de Cal Saltet Puig-reig

Berguedà
Cal Saltet
A la pista de servei de la ctra. C-16 passat el km. 80 seguir camí en direcció sud uns 200 m.

Coordenades:

41.96089
1.88908
407939
4646031
08175-317
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Romà
Medieval
I-XV
Regular
Legal
BIPCC 10
sí: CC.AA. 6480
Difícil
Sense ús
Privada
Ref. Cad.:08174A00400006000HX
Rosa Serra Rotés i Jordi Piñero

Assentament indeterminat d'època romana situat a prop d'una torre medieval derruïda. El jaciment es troba a l'entorn d'un turó i s'hi poden distingir dues parts: una zona més al nord formada per camps de conreu i terreny erm i una altra corresponent a un promontori artificial creat per l'enrunament d'una torre circular medieval. En superficie s'han recollit fragments de terrissa comuna romana, molta ceràmica feta a mà, de tradició indígena i fragments de "dolia". Encara s'observa un apilament de "tegula" i "imbrex" i dos molins de mà rotatoris molt fragmentats. Així mateix, el Grup de Recerques del Centre Excursionista de Puig-reig també ha recollit en aquest indret alguns materials: "tegula" amb encaixos, una petxina, un "pondus" i un fragment de "terra sigillata" hispànica i ceràmica comuna romana.
Pel que fa a la torre circular, està situada a la part més alta del turó, que controla el pas del riu Llobregat. Es tracta d'una construcció feta amb paret de pedra seca i amb una amplada considerable (aprox. 1,35 i 2,80 m de diàmetre entre els seus extrems interiors). Malgrat que ara pràcticament no és visible perquè està coberta per la vegetació, sembla que s'ha conservat tot el gruix de la torre.

L'any 2000 s'hi va portar a terme una intervenció arqueològica d'urgència amb motiu de l'Estudi de l'Impacte sobre el Patrimoni Històrico-Cultural del "Projecte de Nova carretera variant de la carretera C-1411, Eix del Llobregat, d'Abrera a Bellver de Cerdanya". La direcció va anar a càrrec de Xavier Maese Fidalgo, de l'empresa Códex.

AADD. (2011). Pla d'ordenació urbanística municipal. Catàleg del patrimoni arquitectònic, històric i artístic. Ajuntament de Puig-reig. Fitxa e.5