Forn de Periques II o forn de les Teules
Puig-reig

  Berguedà
  Periques
  Emplaçament
  Camí que surt de rotonda abans km 83 de ctra. C-16. Primer N i deprés S, a uns 300 m de rotonda

  Coordenades:

  41.97746
  1.88783
  407860
  4647872
  Número de fitxa
  08175 - 316
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Jaciment arqueològic
  Popular
  Modern
  Segle
  XVIII-XIX
  Estat de conservació
  Bo
  consolidat i restaurat
  Protecció
  Legal
  BIPCC 09
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  sí: CC.AA. 14162
  Accés
  Fàcil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  Ref. Cad.:08174A001000420000HO
  Autoria de la fitxa
  Rosa Serra Rotés i Jordi Piñero

  Forn d'obra o teuleria situat al tal·lús de la carretera de l'Eix del Llobregat (C-16). És de planta quadrangular i fa 6 metres dels costats. Presenta l'entrada a la cambra de combustió oberta cap a l'oest, mentre que l'entrada a la cambra de cocció se situa a la banda oposada. A la part inferior presenta dues típiques cambres de combustió, excavades totalment en el marge del terreny i separades interiorment per una paret de maons i amb dues petites obertures a l'exterior. Aquestes obertures estan tapades per pedres i teules planes que les segellen. Les dues cambres estan cobertes per sengles voltes fetes a partir de diversos arcs construïts amb maons. Les superfícies de les parets de les cambres i les de les voltes estan totalment vitrificades, com a conseqüència de les altes temperatures que s'assolirien a l'interior. La graella del forn és feta amb maons i terra endurida, recoberta amb una capa allisada de morter de calç i en ella s'obren fins a 90 forats de formes i mides diverses. Es documenta una reparació de la graella.
  Pel que fa a la cambra de cocció té una alçada de 2 m, amb una capacitat aproximada és de 24'5 metres cúbics. Es troba excavada en el terreny. La cara interior de les parets es troba recoberta per una capa de morter de calç. Just davant de l'entrada a les cambres de foc es documenta una estructura excavada en el terreny, amb forma de "V", de parets recobertes amb lloses, pedres o grans teules planes quadrangulars i una coberta formada per grans lloses de pedra, que sembla correspondre al canal de tiratge del forn, que proporcionaria l'aire necessari per a la combustió. Actualment el forn està protegit per una coberta metàl·lica.

  Amb motiu de la construcció de la carretera C-16 de Barcelona a Puigcerdà, tram Puig-Reig - Berga (punt kilomètric 75+500 al 96+500) els anys 2004 i 2005 es va realitzar una intervenció arqueològica de control i seguiment al paratge de la Font de Periques, que va documentar dos conjunts d'estructures: una font (actualment desapareguda a causa del traçat de la carretera) i un forn d'obra. La direcció va anar a càrrec de Jaume Díaz Ortells, de l'empresa Àtics. Els anys 2007 i 2009 es va procedir a la consolidació i restauració del jaciment.
  El forn d'obra es podria situar cronològicament entre els segles XVIII-XIX. En un inventari de béns i drets de Joan Pericas de l'any 1801 s'esmenta, entre les seves pertinences, una "porció de obra de cuyta". El forn era propietat del mas Periques

  AADD. (2011). Pla d'ordenació urbanística municipal. Catàleg del patrimoni arquitectònic, històric i artístic. Ajuntament de Puig-reig. Fitxa e.4
  MACIÀ, T.A. (1996). Estudi documental, històric i artístic del pont de Periques de Puig-Reig . Barcelona, Diputació de Barcelona.