Necròpolis de Cal Pallot Puig-reig

Berguedà
Cal Pallot
Poc abans de la rotonda al km 83 de la C-16 camí en direcció sud i després est uns 4 km

Coordenades:

41.97244
1.91005
409693
4647291
08175-318
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Medieval
Pre-romànic
X-XI
Dolent
jaciment parcialment conservat i amb esllavissades
Inexistent
BIPCC 06
CC.AA. 6472
Difícil
Sense ús
Privada
Ref. Cad.:08174A002000200000HK
Rosa Serra Rotés i Jordi Piñero

Necròpolis formada per 18 tombes excavades a la roca, que es troba sobre una codina situada 13 metres al nord de l'església de Sant Andreu de Cal Pallot. Actualment una bona part de la roca s'ha esquerdat en quatre blocs i aquests s'han esllavissat, de manera que en la seva posició originària tan sols queden unes sis tombes. Inicialment, les tombes estaven repartides en tres grups. El primer, el més proper a l'església, estava format per 5 sepultures d'adult i 2 d'infantils. El segon, situat a 6 metres del primer, cap al nord-oest, estava format per 4 sepultures d'adult. El tercer, situat a 4 metres al nord-est del segon, tenia 4 tombes d'adult i 2 o 3 d'infantils. La majoria, llevat de dues, estan orientades est-oest. Les tombes d'adult són antropomorfes, amb el cap diferenciat, ja sigui arrodonit, quadrat, rectangular o trapezoïdal. Les infantils són del tipus d'extrems arrodonits, lleugerament trapezoïdals. És possible que originàriament la necròpolis tingués més sepultures, ja que la codina fou tallada per l'extracció de carreus per bastir l'església romànica de Sant Andreu. La cronologia sembla anterior al moment de construcció de l'esmentada església. Segons alguns fragments ceràmics localitzats a l'interior d'una sepultura espoliada, es podria datar del segle XI. Cal destacar que sobre la codina també s'observen instal·lacions relacionades amb una tina i sitges, que podrien ser contemporànies a l'església.

Prop de l'església hi ha constància d'una cista possiblement del final de l'edat del bronze. Es tracta del dolmen de cal Pallot, actualment desaparegut i conservat al Museu de Solsona

La necròpolis de tombes antropomorfes es poden datar vers l'any 1000, possiblement de la mateixa època dels fragments de terrissa apareguts en una de les tombes; és a dir, a començament del segle XI. Aquesta necròpolis posa en evidència que hi devia haver una església preromànica, probablement del segle X. En aquest segle i també l'any 1312 és documentada una “villa Gamisane”, que podria correspondre amb un primer assentament a l'entorn de l'església, probablement l'actual masia de cal Pallot, situada molt a prop. L'església que s'ha conservat és un edifici romànic del segle XII, dins l'onada de construccions religioses separades completament del primer romànic, i era coneguda amb el nom de Sant Andreu Gamissans, topònim que es va conservar fins el segle XVIII. Antigament era parròquia, i ho va ser almenys fins passat el 1312.

SERRA, Rosa. Aproximació a la historia de Puig-reig, Manresa 1 982
AADD. (2011). Pla d'ordenació urbanística municipal. Catàleg del patrimoni arquitectònic, històric i artístic. Ajuntament de Puig-reig. Fitxa e.1
BOLÒS, Jordi; CURTO, Albert; SERRA, Assumpta. “Les tombes excavades a la roca de Sant Andreu de Cal Pallot (mun. Puig-reig, Berguedà)”, a Quaderns d'estudis medievals.
SERRA, Rosa; JUNYENT, Francesc; MAZCUÑAN, Alexandre (1985). “Sant Andreu de cal Pallot”, Catalunya Romànica, vol. XII “El Berguedà”. Fundació Enciclopèdia Catalana, Barcelona, p. 392-398