Fons històric de l'Arxiu Municipal del Papiol El Papiol

Baix Llobregat
Avinguda de la Generalitat, 7-9- / Passatge Parellada, 1
A l'edifici de l'Ajuntament del Papiol i a la Biblioteca Valentí Almirall.
110

Coordenades:

41.43797
2.01105
417380
4587850
08158 - 311
Patrimoni documental
Fons documental
Contemporani
XVIII a XX
Bo
Legal i física
Llei 10/2001,de 13 de juliol, d'arxius i documents.
Obert
Administratiu
Pública
Ajuntament del Papiol, Av. Generalitat, 7-9 | 08754 - El Papiol
Juana Maria Huélamo Gabaldón

Fons documental de l'Arxiu Municipal del Papiol. D'entre els diversos documents que conserva l'arxiu destaquen les actes i padrons així com els informes de concessió de llicències i projectes, especialment els de Salvador Valeri i Pupurull. A més de ser documents molt atractiu visualment (quartilles escrites amb una bona cal·ligrafia), resulten molt detallistes, definit l'impost a pagar per la llicència d'obra segons les diferents parts del projecte. Es conserva també un projecte per a un escorxador de Salvador Valeri i Pupurull. Una altra sèrie documental d'interès és la relativa al fons provinent de l'antiga documentació de Falange que, a l'espera de la seva clasificació i per tal de facilitar la investigació documental, s'ha cedit temporalment per tal de facilitar el seu accès, a la Biblioteca Valentí Almirall, que actualment el custodia.

L'arxiu del Papiol es va anar formant aplegant la documentació resultant de l'activitat pròpia del municipi Destaquen, d'entre els seus documents els relatius als padrons, ja des del segle XVIII.