Can Milans/La Tendeta El Papiol

Baix Llobregat
Avinguda de la Generalitat de Catalunya, 51
95

Coordenades:

41.43916
2.00735
417073
4587985
08158 - 199
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Popular
Contemporani
XX
Bo
Recentment restaurada
Legal
BPU. F52-Catàleg de Patrimoni Arquitectònic del Papiol.
Fàcil
Productiu
Privada
7278201DF1877G
Juana Maria Huélamo Gabaldón

Edificació complexa, que consta de diversos cossos envoltats per una tanca que, d'una banda està feta de pedra vista, i d'altra de maons. Aquesta tanca finalitza en un filet que imita una línia motllurada amb gotes, tot fet a partir de maons massissos. Totes les edificacions presenten coberta a dues vessants. L'edifici principal, que ocupa el flanc oest del conjunt, consta de planta baixa i un i dos pisos: les obertures en general són de llinda plana amb excepció de dues finestres obertes al carrer de l'Avinguda de la Generalitat, que són d'arc de mig punt. El coronament d'aquest edifici és de frontó lobulat a sobre d'una línia contínua de cornisa motllurada. Les cantonades del frontó, d'inspiració clàssica, recorden acroteris simplificats. La resta d'edificacions són de caire auxiliar.

La Tendeta va ser i és la botiga de queviures al Papiol (Ahicart et al., 2019).

Ahicart Amigó et al. (2019) Exposició: Motius de cases i gent. El Papiol: Espai de Recerca pel Patrimoni del Papiol. Biblioteca Municipal del Papiol Valentí Almirall.