Cal Senyor Morera El Papiol

Baix Llobregat
Carrer Joan Maragall, 3
98

Coordenades:

41.43647
2.00954
417252
4587685
08158 - 310
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Contemporani
XIX-XX
Bo
Recentment restaurada, ha estat substituida la porta original d'accès a l'habitatge.
Legal
BPU. H30-Catàleg de Patrimoni Arquitectònic del Papiol.
Fàcil
Residencial
Privada
7378404DF1877G
Juana Maria Huélamo Gabaldón

Habitatge que fa mitgera amb el número 5 del mateix carrer. Presenta la coberta a dues vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal. En alçada es desenvolupa en planta baixa i pis. Presenta tres eixos de simetria, marcats sobretot per les obertures de la planta primera, que són d'arc escarser, ampitadores i que presenten les baranes amb brèndoles de ceràmica de fàbrica amb decoració geomètrica i vegetal. Estan protegides per persianes de llibret de fusta. La planta baixa te renovada la porta d'accès, que es situa a l'esquerra, i a la seva dreta hi ha dues finestres de proporcions horitzontals i de traça rectangular amb barrots simples de ferro colat.

Al 1882 la casa es coneixia com a Cal Tic, i era propietat d'en Felip Presas Pedret i l'Antònia Julià Bolet (Ahicart et al., 2019).
En Gabriel Barba Carcereny (1836) i n'Antònia Ravella Urpí van ser els seus habitants al voltant del 1900: aleshores es deia Cal Pepus.
Pere Pagès Campderrós i Esperança Vidal Blanch, hi vivien al voltant de 1905 (Cal Cai), i el 1950 la casa es coneixia con a Cal Senyor Morera, estiuejants.

Ahicart Amigó et al. (2019) Exposició: Motius de cases i gent. El Papiol: Espai de Recerca pel Patrimoni del Papiol. Biblioteca Municipal del Papiol Valentí Almirall.
Faura Arís, A. (1996) L'Abans del Papiol. Recull gràfic 1890-1960. El Papiol: Ed.: Efadós. Col·lecció: Baix Llobregat.