Cal Reiet/Cal Figueres El Papiol

Baix Llobregat
Carrer de l' Abat Escarré, 26
137

Coordenades:

41.4385
2.01037
417324
4587909
08158 - 304
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Contemporani
XVIII-XIX
Bo
Legal
BPU. G01-Catàleg de Patrimoni Arquitectònic del Papiol.
Fàcil
Residencial
Privada
7480301DF1878A
Juana Maria Huélamo Gabaldón

Edifici entre mitgeres de planta quadrangular. Es desenvolupa en planta baixa i pis. La coberta és a dues vessants amb teula rodona amb una terrassa practicable a la banda sud. La composició de la façana és molt tancada i desordenada. El més interessant consisteix en el retranqueig que s'observa a la banda sud i que genera una paret en perpendicular sobre el carrer. En aquesta hi ha una porta per a vehicles amb coberta d'arc rebaixat.

Segons l'amillarament de 1879, la finca estava a nom de Josep Figueras. Era descrita com una casa d'un pis de 24 pams de llargària i 44 de latitud. Limitava a l'est amb Joan Mestres, al sud amb Francesc Faura, a l'oest i al nord, amb el carrer del Ferrocarril. A finals del segle XIX els Figueras van marxar al barri de l'Estació, a cal Magre. Tot i així, la casa es va conèixer també com a Cal Figueras.
L'Eulàlia Figueras Faura, filla de la família, hi va viure des del 1911 quan es va casar amb Joan Alujas Bou, cabaler de cal Rei del Puig. Van morir sense descendència (Ahicart et al., 2019).

Ahicart Amigó et al. (2019) Exposició: Motius de cases i gent. El Papiol: Espai de Recerca pel Patrimoni del Papiol. Biblioteca Municipal del Papiol Valentí Almirall.