Habitatge del Carrer de l'Abat Escarré, 4 El Papiol

Baix Llobregat
Carrer de l'Abat Escarré, 4
131

Coordenades:

41.43785
2.00997
417290
4587837
08158 - 275
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Contemporani
XIX
1880
Bo
Legal
BPU. F15-Catàleg de Patrimoni Arquitectònic del Papiol
Fàcil
Residencial
Privada
7480316DF1878A
Juana Maria Huélamo Gabaldón

Edifici de planta rectangular que es desenvolupa en alçada en planta baixa, i dos pisos més. Presenta una composició simple, amb la gradació vertical de les obertures: portal en planta baixa, acompanyat a esquerra per una porta estreta. Te un balcó simple en la primera planta, amb la barana de barrots de forja sense cap tipus de decoració, que es recolzen a sobre d'un ampit de pedra molt senzill. La major part de les obertures estan emmarcades, i pintades de groc, excepte la petita finestra del segon pis, que és molt senzilla i de petites dimensions, i la gran porta d'accés que presenta un marc de carreus de pedra, amb la data de construcció esculpida en relleu a l'arc: 1880. L'edifici està coronat per una cornisa contínua amb motllures i fris massís i sense cap tipus de decoració.

L'edifici és visible en una fotografia de 1929 (Faura Arís, 1996: 14).

Faura Arís, A. (1996) L'Abans del Papiol. Recull gràfic 1890-1960. El Papiol: Ed.: Efadós. Col·lecció: Baix Llobregat.