Cal Ferrer El Papiol

Baix Llobregat
Carrer de l'Abat Escarré, 6
113

Coordenades:

41.43789
2.01001
417293
4587842
08158 - 33
Patrimoni immoble
Edifici
Eclecticisme
Contemporani
XIX
Bo
Amb motiu d'un canvi de propietat, l'any 2018 ha estat restaurada. No conserva cap element del taller del ferrer al seu interior.
Legal
BPU. D16-Catàleg de Patrimoni Arquitectònic del Papiol
Fàcil
Residencial
Privada
7480315DF1878A
Juana Maria Huélamo Gabaldón

Habitatge entre mitgeres força estret, de planta baixa i pis amb terrat.
La façana és arrebossada i pintada de blanc, i les obertures, una a cada pis, allindades. Destaca el balcó del primer pis, fet de pedra. Aquesta pedra conforma una motllura que es perllonga a tota l'amplada de la façana, marcant la separació entre plantes. Aquest balcó està suportat per dues motllures de grans dimensions. La barana és de ferro forjat amb motius geometritzants. La llinda de l'obertura està motllurada, i els muntants, imiten falses pilastres, la qual cosa ennobleix la factura de la construcció.

L'edifici està erroniament identificat dins l'inventari de la Generalitat, ja que dues de les imatges que el representen corresponen a altre edifici.

A principis de la dècada de 1920, el ferrer del Papiol va forjar les baranes, a excepció de la porta que es va encarregar a un ferrer de fora (Faura, 1996: 180).

Faura Arís, A. (1996) L'Abans del Papiol. Recull gràfic 1890-1960. El Papiol: Ed.: Efadós. Col·lecció: Baix Llobregat.