Casa de Pedro Camacho El Papiol

Baix Llobregat
Carrer de B. C. Aribau, 3
82

Coordenades:

41.43575
2.00663
417008
4587607
08158 - 34
Patrimoni immoble
Edifici
Modernisme
Noucentisme
Contemporani
XX
1926
Bo
Legal
BPU. D07-Catàleg de Patrimoni Arquitectònic del Papiol
Fàcil
Residencial
Privada
6978811DF1867H
Juana Maria Huélamo Gabaldón

Habitatge situat en una cantonada del carrer en el qual s'ubica. Es desenvolupa en alçada, en planta baixa i dos pisos superiors.
Es troba precedit per un barri construït per una tanca de maçoneria i reixa de ferro simple, excepte en el cas de la porta que està decorada amb senzills elements geomètrics inscrits dins d'un oval. La part davantera del barri, i a nivell del sòcol, presenta, un trencadís de color blau marí sobre fons blanc, amb alguna decoració de rajoles pintades en verd, i allí està representada la data de construcció de l'edifici: "Any 1920".
La porta enreixada constitueix l'accés a la transició al nivell superior, en el qual està construïda la torre, de planta rectangular.
Destaca la façana principal, que està arrebossada amb colors pàl·lids: actualment la pintura color crema cobreix els falsos carreus que conformen l'acabat, i que es troben lleugerament marcats en relleu. Com a motius decoratius a les zones superiors, hi ha garlandes, motllures i elements verticals rectes, i horitzontals curvilinis, tots en relleu i de color vermell, així com un escut heràldic ornamental. Del conjunt d'aquesta façana, en destaca una tribuna a l'alçada del primer pis, amb obertures allindades i teulada llisa de color vermell.

La casa ha conservat el nom del que podria ser el seu propietari, Pedro Camacho.

Ahicart Amigó et al. (2019) Exposició: Motius de cases i gent. El Papiol: Espai de Recerca pel Patrimoni del Papiol. Biblioteca Municipal del Papiol Valentí Almirall.