Cal Batallé El Papiol

Baix Llobregat
Carrer de Bonaventura Carles Aribau, 22
100

Coordenades:

41.43618
2.00519
416888
4587657
08158 - 274
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Contemporani
XX
1906-12
Salvador Valeri i Pupurull?
Bo
Recentment ha estat restaurada amb molta correcció i respecte cap a la seva integritat patrimonial.
Legal
BPU. F14-Catàleg de Patrimoni Arquitectònic del Papiol
Fàcil
Residencial
Privada
7078901DF1877G
Juana Maria Huélamo Gabaldón

Edifici entre mitgeres, que consta de dos cossos aproximadament quadrangulars: el principal presenta coberta a una vessant, que s'aboca cap al carrer principal. Per darrera se li adossa un segon cos, amb coberta a dues vessants, amb el carener perpendicular al carrer principal. Destaca la façana principal, elegant, de línies dins del modernisme popular. Te dos pisos d'alçada, en planta baixa hi ha la porta d'accés, d'arc carpanell rebaixat. A dreta i esquerra hi ha sengles finestres, amb les llindes també en arc, com la porta principal, i en aquest cas amb reixes en reganyol, decorades a la part superior per pic d'ànec. Al primer pis, sobre una balcona de dues obertures, amb peanya de motllura simple a sobre de set mènsules. La barana és de forja, amb barrots en forma de pit de colom, i decoració de gavarreres i pic d'ànec a dalt i a baix. La fusteria de tancament de les portes del gran balcó és de llibret, com a la porta d'accés. Dos respiralls en forma d'orla s'obren per sota del ràfec, que presenta un gran voladís i està sustentat per mènsules de fusta. A l'esquerra del balcó hi ha, emmarcada per rajoles vidrades de menors dimensions, un mural de sis rajoles decorades en policromia que representa a la Mare de Déu de Montserrat acompanyada dels escolans. Les cantonades de l'edifici estan marcades amb falsos carreus que fan un trencat en relleu. Una tanca de llança de ferro i maçoneria envolta l'edifici. En una zona aquesta tanca està feta de pedra vista del municipi i fa roleus decoratius.

Per algunes de les seves característiques morfològiques es pot pensar en la possibilitat de que pugui ser obra de l'arquitecte municipal Salvador Valeri i Pupurull.