Cal Bou El Papiol

Baix Llobregat
Carrer de Bonaventura Carles Aribau, 16 / Rambla de Catalunya, 4
91

Coordenades:

41.43611
2.00562
416924
4587648
08158 - 153
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XX
Bo
Legal
BPU. H15-Catàleg de Patrimoni Arquitectònic del Papiol
Fàcil
Residencial
Privada
7078902DF1877G
Juana Maria Huélamo Gabaldón

Casa de cos, que fa mitgera amb una altra edificació pel cantó est. Es tracta d'un habitatge de veïns. La coberta és de teula àrab a dues vessants, amb el carener paral·lel a la façana. Aquesta es plana i es composa seguint tres eixos verticals. Destaquen, en aquesta, els balcons de la primera i segona planta que marquen el centre dels eixos: els llindars de les obertures són plans, i les reixes de les baranes són de fundició, presentant els barrots magolles decoratives a la part baixa, i un engruixat a la part de contacte amb el passamans. Ambdós elements decoratius són daurats, mentre que la resta de la barana és de color negre. La resta d'obertures són de llinda plana. Del conjunt, destaca el ràfec motllurat i d'una manera especial el joc orgànic que les vores de les vessants formen amb les vores de les teules. La construcció està envoltada d'un jardí i d'un barri de maons i reixes de forja a reganyol. Dona a dos carrers, tot i que l'accés a la Rambla de Catalunya es fa travessant el jardí.

Aquesta és una de les més antigues cases de veïns de gran alçada que hi ha al Papiol.

Ahicart Amigó et al. (2019) Exposició: Motius de cases i gent. El Papiol: Espai de Recerca pel Patrimoni del Papiol. Biblioteca Municipal del Papiol Valentí Almirall.
Faura Arís, A. (1996) L'Abans del Papiol. Recull gràfic 1890-1960. El Papiol: Ed.: Efadós. Col·lecció: Baix Llobregat.