Carrer d'Aribau El Papiol

Baix Llobregat
Carrer de Bonaventura Carles Aribau
85

Coordenades:

41.4359
2.00591
416948
4587625
08158 - 136
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
XIX-XX
Regular
S'ha perdut en alguna part de la façana la seva morfologia original
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Diversos propietaris
Juana Maria Huélamo Gabaldón

Carrer en pendent que puja cap a la plaça de Catalunya, amb un predomini dels habitatges de planta baixa i pis, l'arquitectura dels quals presenta un marcat caràcter popular en alguns casos, amb les antigues eixides al darrere, moltes d'elles reformades. Aquests habitatges es barregen amb cases isolades, que responen al tipus d'habitatge d'estiueig, i que tenen el jardí al darrera, als quals s'accedeix pel carrer de la Rambla de Catalunya.

Carrer que s'obre a la part baixa del Papiol, i que junt als habitatges de caire més rural, ja existents alguns al segle XIX, es van asnar construint altres que van anar conformant la trama urbana actual.
Abans d'Aribau, el carrer era conegut com a carrer de Pongrau (Faura Arís, 1996: 215). Després de la Guerra Ciil va rebre el nom de José Antonio,

Faura Arís, A. (1996) L'Abans del Papiol. Recull gràfic 1890-1960. El Papiol: Ed.: Efadós. Col·lecció: Baix Llobregat.