Habitatge del Carrer de l'Abat Escarré, 30 El Papiol

Baix Llobregat
Carrer de l'Abat Escarré, 30
139

Coordenades:

41.43873
2.01053
417338
4587935
08158 - 237
Patrimoni immoble
Edifici
Modernisme
Contemporani
XX
Bo
Legal
BPU. F70-Catàleg de Patrimoni Arquitectònic del Papiol.
Fàcil
Residencial
Privada
7481611DF1878B
Juana Maria Huélamo Gabaldón

Edifici ubicat entre mitgera i buit de carrer. Presenta la coberta plana. Es desenvolupa en alçada en planta baixa i pis, amb una clara evolució excèntrica. El seu interès rau en els motius ornamentals que destaquen la construcció. En planta baixa la porta està recercada per diversos elements ceràmics de color marró i verd (punts vidriats en aquest cas). La porta sembla tenir ocult un element decoratiu, per sota d'una placa sobreposada que correspòn al rotllo de la persiana que cobreix l'accés. En el primer pis s'obre un balcó amb barana de barrots decorats sobre voladís decorat per elements ceràmics que alternan els colors marró i verd. El buit està recercat amb la mateixa alternància, reproduïnt motius molt similars, però menys variats que els que ornamenten la porta d'accès. L'edifici queda rematat per una mena de merlets corbats i protegits per rajoles vidriades.