Cal Quim El Papiol

Baix Llobregat
Carrer de la Salut, 20
133

Coordenades:

41.4396
2.01158
417427
4588030
08158 - 342
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
7582915DF1878B
Juana Maria Huélamo Gabaldón

Edifici entre mitgeres de planta rectangular. Es desenvolupa en planta baixa i pis. La coberta és a dues vessants i carener paral·lel a la façana principal. La composició de la façana està molt desdibuixada amb dos eixos horitzontals (un per planta) marcats per les obertures que tendeixen a ser quadrangulars.

Propietat de cal Quim que tenien arrendada. El 1857 era can Blanc. Els Olivé hi van viure i eren barraloners des de finals del segle XIX. Cap el 1900 es deia cal Tamuet i hi vivien Joan Amigó i Jacinta Muray Jansana. A partir de 1923 es deien cal Ceguet de ca l'Ermitanet, ja que eren una branca lateral de ca l'Ermitanet (Pere Font Vernet) (Ahicart, 2019).

Ahicart Amigó et al. (2019) Exposició: Motius de cases i gent. El Papiol: Espai de Recerca pel Patrimoni del Papiol. Biblioteca Municipal del Papiol Valentí Almirall.