Cal Sord / Cal Masdeu El Papiol

Baix Llobregat
Carrer de la Salut, 12
133

Coordenades:

41.40346
2.01247
417455
4584017
08158 - 340
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Contemporani
XIX
Regular
S'han introduït en la façana elements i fet modificacions poc adequats amb l'esperit morfològic original de l'edifici
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
7582911DF1878B
Juana Maria Huélamo Gabaldón

Edifici entre mitgeres de planta rectangular. Es desenvolupa en planta baixa, pis i golfes. La coberta és a dues vessants amb teula rodona i carener paral·lel a la façana principal. La composició de la façana presenta dos eixos verticals amb la porta d'accès a la dreta, mentre que a l'esquerra hi ha la porta d'un establiment comercial. A sobre de la porta d'accès trobem una finestra i a l'altre banda un balcó ampitador amb brèndoles llises de secció circular i la central amb decoració a reganyol. A les golfes trobem dues obertures amb llinda d'arc rebaixat i balcó ampitador amb brèndoles llises.

Cal Sord (1844) Salvador Amigó Casanovas. Cal Masdeu, 1871. El Francesc Masdeu Masdeu havia nascut a l'Albiol, al Baix Camp. Va arribar al Papiol a la dècada de 1860. Era carnisser. Va viure primer al carrer Major de lloguer i després va comprar aquesta casa a Josep Font, veí de Barcelona. A principis del segle XX la familia va vendre's la casa (Ahicart, 2019).

Ahicart Amigó et al. (2019) Exposició: Motius de cases i gent. El Papiol: Espai de Recerca pel Patrimoni del Papiol. Biblioteca Municipal del Papiol Valentí Almirall.