Cal Llorenç Pi El Papiol

Baix Llobregat
Carrer de la Salut, 22
132

Coordenades:

41.43965
2.01144
417415
4588036
08158 - 338
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XVIII?-XX
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
7582918DF1878B
Juana Maria Huélamo Gabaldón

Edifici entre mitgeres de planta rectangular. Es desenvolupa en planta baixa, pis i golfes. La coberta és a dues vessants amb teula rodona i carener paral·lel a la façana principal. La composició de la façana presenta eixos horitzontals a cada planta. Les obertures de la planta baixa i primera són quadrangulars mentre que les de les golfes presenten unes obertures amb dues sèries de tres arcs de punt rodó que li confereixen un aspecte molt característic.

La propietat de la casa l'any 1779 corresponia a Llorenç Pi Pagès. L'any1808 era de Mariàngela Margarit, el 1835 de Josepa Cardona Domènech, el 1875 de Margarida Margarit Nicolau i Gregori Pi Margarit. El 1906 era la casa de Francesca Bofill Reventós i el 1910 de Margarida Pi Bofill i Joan Presas Juncosa.

Ahicart Amigó et al. (2019) Exposició: Motius de cases i gent. El Papiol: Espai de Recerca pel Patrimoni del Papiol. Biblioteca Municipal del Papiol Valentí Almirall.