Habitatge del Carrer de la Salut, 3-5 El Papiol

Baix Llobregat
Carrer de la Salut, 3-5
130

Coordenades:

41.43937
2.01204
417465
4588004
08158 - 173
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX-XX
Regular
Modificada en part la seva estructura original
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
7581312DF1878B
Juana Maria Huélamo Gabaldón

Habitatge entre mitgeres, amb la cobertura composta, amb els careners perpendiculars a la façana principal i cal traçat de carrer de la Salut. La façana és pana i no està pintada. Les obertures originals que s'obren són petites: dues finestres i una porta moderna sobredimensionada, i la mes interessant de totes és una antiga porta d'accés, d'arc de mig punt, amb les dovelles de maons vistes fins a l'alçada de l'imposta de l'arc. Te marxapeu de pedra i està cegada. A sobre d'aquesta porta, hi ha una finestra de mòdul vertical.

Aquesta casa i la majoria de les que es troben al carrer de la Salut, estan vinculades a l'inici del nucli de població actual.