Cal MaredeDéu / Cal Pons / Cal Tit / Cal Tut / Cal Cervelló El Papiol

Baix Llobregat
Carrer Salut, 16
131

Coordenades:

41.43953
2.01178
417443
4588022
08158 - 283
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Contemporani
XIX-XX
Bo
Legal
BPU. F24-Catàleg de Patrimoni Arquitectònic del Papiol.
Fàcil
Residencial
Privada
7582913DF1878B
Juana Maria Huélamo Gabaldón

Edifici entre mitgeres i amb barri posterior, de planta rectangular, amb dues crugies, de planta baixa i pis. La coberta és a dues vessants amb teula rodona i carener paral·lel a la façana principal. La composició de façana presenta tres eixos verticals de composició. El més important es troba a la dreta i està generat per la porta d'accès i una finestra amb una motllura a l'ampit. La porta està solucionada amb un arc de punt rodó mentre que la finestre és de llinda plana. El segon eix està format per dues finestres en planta baixa i pis, les dues amb llinda plana i la de la planta baixa més gran que la del pis superior. El tercer eix, més a l'esquerra, presenta una porta per a vehicles tancada per una persiana metàl·lica, mentre que a la planta pis es pot observar una obertura trífora amb tres arcs de punt rodó. A la façana destaca, molt especialment, un arrebossat que imita carreus abuixardats i ornamentació de grans carreus llisos ornant les obertures.

Cal Pons és el nom que tenia el 1810. Cal Tit a partir de 1874. Cal Tut el 1900 i cal Cervelló a paratir de 1930. Aquí vivia el Pepito de la Fai, Josep Cervelló Soler, Va ser un membre important del Comitè Revolucionari local i tenia despatx a cal Tintorer. Es va casar civilment durant la Guerra, amb Concepció Amigó Pagès. Després de la Guerra no va fugir immediatament però quan les autoritats franquistes el van venir a detenir va fugir per l'eixida. Poc després la seva dona es va reunir amb ell (Ahicart, 2019).
A partir de 1950 es coneixia com a cal MaredeDéu. Explica la tradició oral a que un habitant de la casa anava dient aquesta expressió, però en realitat el sobrenom era degut a que el propietari era un escultor que feia també talles de la Mare de Déu (Ahicart, 2019).

Ahicart Amigó et al. (2019) Exposició: Motius de cases i gent. El Papiol: Espai de Recerca pel Patrimoni del Papiol. Biblioteca Municipal del Papiol Valentí Almirall.