Col·lecció local de Sant Cugat Sesgarrigues Sant Cugat Sesgarrigues

Alt Penedès
Edifici de l'antiga Cooperativa del pa
Al c. Sant Antoni (davant de l'Ajuntament)

Coordenades:

41.36249
1.75202
395619
4579749
08206-66
Patrimoni moble
Col·lecció
Contemporani
XX
Regular
Seria necessària una diagnosi i restauració preventiva. Les condicions ambientals del local no són les més favorables per la conservació de les peces
Física
Fàcil
Científic
Pública
Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues
Tríade scp

Tot i tenir un caràcter agrícola i rural, la Col·lecció local de Sant Cugat Sesgarrigues consta d'elements diferents. Un resum no exhaustiu però representatiu dels objectes què s'exposen podria ser: el forn de pa original, eines de fuster i bóter, un recull de fustes diferents d'arbres del Penedès, l'antic piano de la Coral, el piano de maneta de la Sala, les pintures murals de Ca l'Esquerrà, màquines de cosir, emissora i receptors de ràdio, documentació de la Germandat de Sant Adjutori, documentació de la Societat de Rabassaires, eines agrícoles manuals, màquines de batre, un tractor, col·lecció de discos, màquina de pastar el pa, etc.

Referència cartogràfica: mapa topogràfic de Catalunya 1:5000. Sant Cugat Sesgarrigues 419-7-7 (279-127). Institut Cartogràfic de Catalunya. Segona edició: desembre 1998.
A les fitxes associades hi ha una selecció de peces que hem triat per il·lustrar el caràcter de la Col·lecció local de Sant Cugat Sesgarrigues. Creiem que té un valor etnogràfic important. Actualment la Col·lecció s'obre al públic alguns dies festius a l'any. Hi va haver un intent de fer un inventari per part dels propis encarregats de la Col·lecció, que tenia per objectiu bàsic veure qui va cedir les peces. A data d'avui no està acabat.

La Col·lecció local de Sant Cugat Sesgarrigues es va començar en una de les plantes de l'edifici de l'Ajuntament. La seva formació es deu a una iniciativa portada a terme a començament de la dècada dels vuitanta entre els veïns del poble, els quals aporten estris i altres objectes. Més tard, es va traspassar tot a l'edifici de l'antiga Cooperativa del pa, on es troba a l'actualitat.