La Cooperativa del Pà Sant Cugat Sesgarrigues

Alt Penedès
C. Sant Antoni, davant de l'Ajuntament
Entrant al poble pel c. Ponent es troba a l'esplanada coneguda com l'Era.

Coordenades:

41.36248
1.75206
395622
4579748
08206-14
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XX
1936
Regular
S'aprecien esquerdes a algunes parets. Hi ha problemes d'humitat. Caldria restauració.
Legal
BCIL segons POUM 28/12/2006
Fàcil
Científic
Pública
Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues
Tríade scp

Nau de planta rectangular i parets de pedra. Té uns pilars centrals de fàbrica de totxo. La coberta és de teula àrab i resta una part per cobrir.

Referència cartogràfica: mapa topogràfic de Catalunya 1:5000. Sant Cugat Sesgarrigues 419-7-7 (279-127). Institut Cartogràfic de Catalunya. Segona edició: desembre 1998.
L'edifici de la Cooperativa del pa està registrat a l'inventari d'immobles d'interès arqitectònic de propietat municipal realitzat pel Servei de patrimoni arquitectònic de la Diputació de Barcelona de l'any 1988.

Aquesta dependència del que va ser magatzem del sindicat agrícola cooperatiu es va convertir en un forn de pa cooperatiu durant la guerra civil. Segons els testimonis que van viure aquella època, només va funcionar com a tal uns anys. A l'igual que la Sala (fitxa 15), l'edifici té un interès sentimental per la gent del poble. Actualment l'espai es divideix per vàries funcions diferents: una part és magatzem del cafè actual que hi ha al costat, un altre està destinada a albergar la Col·lecció local (fitxa 66), un altre està ocupat pel grup de teatre del poble i l'últim, pel grup de diables "Sexes Foc" (fitxa 37).

MARGARIT TAYÀ, Antoni; SOLÉ i BORDES, Joan; MIRET i VIA, Antoni. Episodis de la història de Sant Cugat Sesgarrigues. Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues. Sant Cugat Sesgarrigues 1999