La Torre de Sant Cugat Sesgarrigues/ La Torre del Gall Sant Cugat Sesgarrigues

Alt Penedès
Al sector NW del poble, al final del carrer de la Torre del Gall. A prop del cementiri
Des de la carretera BV-2429, carrer de la Torre del Gall.

Coordenades:

41.3663
1.74944
395409
4580176
08206-13
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval
Gòtic
Modern
Renaixement
Contemporani
X-XX
Bo
Actualment, l'edifici de la masia es troba en bones condicions, restaurat recentment. Seria interessant aconsellar la conservació de la resta d'edificis annexes que en aquest moment fan la funció de magatzem d'eines i màquines de l'empresa.
Legal
Pla especial i catàleg de Masies 2006. BCIL segons POUM 28/12/2006
IPA, 2813
Fàcil
Productiu
Privada
L'Encant del Penedès, SL
Tríade scp

Masia d'estructura basilical. Es compon de planta baixa, pis i golfes, amb cobertes a dues vessants. El portal d'accés és adovellat. Les finestres del pis principal presenten emmarcaments amb carreus de pedra i les de les golfes són d'obertures amb arc de mig punt. A la façana principal destaca un rellotge de sol ceràmic amb una pintura de Sant Jordi matant el drac. En temps passat hi havia hagut el celler a la planta baixa, a on destaquen uns arcs apuntats d'estil gòtic. Al costat de la masia hi ha una nau, un celler més modern, que conserva dipòsits fets d'obra per a l'elaboració del vi. Hi ha altres edificacions agrícoles adossades, com les quadres, molt ben conservades.

Referència cartogràfica: mapa topogràfic de Catalunya 1:5000. Sant Cugat Sesgarrigues 419-7-7 (279-127). Institut Cartogràfic de Catalunya. Segona edició: desembre 1998. En aquest mapa, el topònim que identifica el conjunt arquitectònic és el Mas de les Garrigues, nom amb el que era coneguda antigament l'actual Torre de Sant Cugat Sesgarrigues.
L'edifici està precatalogat a les NSP de Sant Cugat.

Mn. Antoni Margarit, un estudiós dels orígens històrics del poble, ha trobat indicis que l'actual espai on s'emplacen les terres i les dependències de la Torre ha estat relacionat històricament amb fets i construccions que es remuntarien al segle X. La Masia de la Torre es tractada pels estudiosos locals, com un patrimoni amb innegables arrels històriques, el qual consideren com a fonamental en el mateix origen de la població de Sant Cugat Sesgarrigues. Es creu que es va aixecar sobre restes romans i els seus orígens actuals cal trobar-los en l'època medieval. La història d'aquesta hisenda ha estat molt ben documentada des del segle XVIII, data a partir de la qual els autors locals (veure bibliografia) han fet un seguiment de la propietat lligant-ho amb les transformacions a les que es va veure sotmès el món agrari en el decurs dels darrers segles.

SOLÉ i BORDES, Joan; MIRET i VIA, Antoni. La Torre de Sant Cugat Sesgarrigues, notes d'història contemporània. Societat Coral el Raïm. Sant Cugat Sesgarrigues 1999
MARGARIT TAYÀ, Antoni; SOLÉ i BORDES, Joan; MIRET i VIA, Antoni. Episodis de la història de Sant Cugat Sesgarrigues. Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues. Sant Cugat Sesgarrigues 1999
ROSSELLÓ RAVENTÓS, Joan: Inventari de patrimoni arquitectònic de Catalunya. L'Alt Penedès. Generalitat de Catalunya. Barcelona 1986