La Sala Sant Cugat Sesgarrigues

Alt Penedès
C. Sant Antoni, davant de l'Ajuntament
Entrant al poble pel c. Ponent es troba a l'esplanada coneguda com l'Era.

Coordenades:

41.36274
1.75199
395617
4579777
08206-15
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Eclecticisme
XX
1922
Regular
Legal
BCIL segons POUM 28/12/2006
Fàcil
Científic
Pública
Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues
Tríade scp

Edifici de planta rectangular fet de pedra i finestres d'obra vista. La coberta té una estructura d'encavallades de fusta, tapades per un cel ras emmotllurat. A l'interior hi ha una sala amb escenari i un cafè.

Referència cartogràfica: mapa topogràfic de Catalunya 1:5000. Sant Cugat Sesgarrigues 419-7-7 (279-127). Institut Cartogràfic de Catalunya. Segona edició: desembre 1998.
L'edifici de la Sala està registrat a l'inventari d'immobles d'interès arqitectònic de propietat municipal realitzat pel Servei de patrimoni arquitectònic de la Diputació de Barcelona de l'any 1988.

Aquest edifici es va aixecar entre els anys 1921 i 1922. Igual que l'edifici annexe. Va formar part del patrimoni del Sindicat Agrícola Cooperatiu, un projecte que va aplegar des del començament una part molt important de població del municipi. Més que per una raó d'estètica arquitectònica, els habitants li atorguen a aquest edifici un valor sentimental important, ja que va ser construit pels propis socis i va ser durant anys l'edifici on es feia ball cada diumenge o dia de festa. Era el centre d'activitats d'esbarjo. Les activitats de l'entitat es van aturar a la guerra civil i no es van reprendre més. Fins a 1968 l'Ajuntament no va fer-se càrrec de l'edifici.

MARGARIT TAYÀ, Antoni; SOLÉ i BORDES, Joan; MIRET i VIA, Antoni. Episodis de la història de Sant Cugat Sesgarrigues. Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues. Sant Cugat Sesgarrigues 1999