Col·lecció d'eines agrícoles, de fuster i de boter de Sant Cugat Sesgarrigues Sant Cugat Sesgarrigues

Alt Penedès
Edifici de l'antiga Cooperativa del pa
Actualment exposades a la col·lecció de Sant Cugat, al c. Sant Antoni (davant de l'Ajuntament).

Coordenades:

41.36247
1.75202
395619
4579747
08206-44
Patrimoni moble
Col·lecció
Contemporani
XIX-XX
Regular
Caldria una diagnosi i restauració preventiva sobretot dels elements de fusta.
Inexistent
Fàcil
Científic
Pública
Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues
Tríade scp

Dintre de la col·lecció d'objectes de tota mena relacionat amb les activitats econòmiques i més globalment amb la història de Sant Cugat, destaca pel nombre i pel seu estat de conservació el conjunt d'eines del camp, d'eines de fuster i de bóter. A les parets de l'edifici es poden observar una quantitat important d'aquests elements lligats íntimament a la història econòmica, social i en definitiva etnogràfica del poble de Sant Cugat.

Referència cartogràfica: mapa topogràfic de Catalunya 1:5000. Sant Cugat Sesgarrigues 419-7-7 (279-127). Institut Cartogràfic de Catalunya. Segona edició: desembre 1998.