Casa carrer de Barcelona 37-41 Granollers

Vallès Oriental
Carrer de Barcelona, 37-41, 08400-GRANOLLERS
Al nucli antic de Granollers

Coordenades:

41.60693
2.28704
440592
4606381
08096-42
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVII
Dolent
L'edificació ha estat modificada sensiblement restant molt pocs elements originals al seu lloc com, per exemple, la portalada amb carreus de pedra. Ha perdut el seu caràcter tradicional encara que no tots els seus elements.
Legal
PEPHA nou, Núm. R-018
Fàcil
Productiu
Privada
Ref. cad.: 019A09001
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Habitatge entre mitgeres recolzat en el camí Ral de Barcelona. Té planta baixa, planta pis i golfa. Façana plana de paredat arrebossat que ha estat substituït per una intervenció recent. A la planta baixa s'ha tornat a instal·lar el portal dovellat i a la primera, finestra de pedra transformada en balcó, que ara es troba a l'eix central de la nova edificació (CUSPINERA et alií; 2001; PATRIMONI, 1985).

Protegida al PEPHA del 1985 i proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. R-018

Aquesta casa pertany al conjunt d'edificacions del carrer de Barcelona, carrer que comença a formar-se al segle XVI amb l'inici de la construcció de diversos habitatges, al lloc per on tenia entrada a la vila el Camí Reial (BAULIES, 1965).

BAULIES I CORTAL, Jordi (1965) Granollers. Barcelona, Biblioteca Selecta, volum. 372. CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. PATRIMONI (1985) Patrimoni Històric Arquitectònic. Granollers: Caixa de Crèdit Granollers.